Δράσεις

19/5/2020 Psychosocial Support (PSS) helpline for refugees/asylum-seekers in Greece

May 19 2020

Psychosocial Support (PSS) helpline for refugees/asylum-seekers in GreeceThe Association for Regional Development and Mental Health - EPAPSY is a mental health actor, which operates in the field of psychosocial rehabilitation and mental health promotion. Since March 2018 EPAPSY collaborates with UNHCR in order to provide mental health and psychosocial support services to refugees/asylum-seekers. During the COVID-19 pandemic crisis EPAPSY, in collaboration with UNHCR, implements a Psychosocial support helpline, in order to provide immediate psychosocial help and access to services.

The helpline is operated by Community Psychosocial Workers (CPWs) (trained refugees/asylum-seekers) and is available from Monday to Friday from 11 a.m. to 7 p.m. in Arabic and Farsi.

For support in Arabic, please use this number: 6936514113 (available for Whatapp, Viber calls, with the option to call you back)
For support in Farsi, please use this number: 6936514120 (available for Whatapp, Viber calls, with the option to call you back)

Services:
1. Psychosocial support
2. Information about Covid-19 (according to new measures and government announcements on Covid-19)
3. Liaison with existing Protection services in Attica and Thessaloniki
4. Referrals to psychological or psychiatric specialists or in emergency cases to public authorities
5. Links to supportive community and NGO networks

For further information about the Helpline, please contact with Mrs Jelena Ratkovic: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel.: 6932415956

For arabic see here 
For farsi see here


Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – ΕΠΑΨΥ είναι ένας φορέας ψυχικής υγείας που δραστηριοποιείται στα πεδία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της προαγωγής ψυχικής υγείας. Από τον Μάρτιο του 2018 συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με σκοπό την παροχή ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο. Κατά την διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του COVID-19 η ΕΠΑΨΥ, σε συνεργασία με την UNHCR, λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σκοπό να παρέχει άμεση υποστήριξη και πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η γραμμή λειτουργεί από Community Psychosocial Workers (CPWs) (ειδικά εκπαιδευμένους πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο) και είναι διαθέσιμη από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11.00π.μ. ως τις 7.00μ.μ., στα Αραβικά και τα Φαρσί.

Για υποστήριξη στα αραβικά παρακαλώ καλέστε: 6936514113 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς)
Για υποστήριξη στα Φαρσί παρακαλώ καλέστε: 6936514120 (διαθέσιμο για Whatapp, Viber, με την δυνατότητα να σας καλέσουμε εμείς)

Υπηρεσίες που παρέχονται:
1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
2. Πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19 (σύμφωνα με τα τρέχοντα μέτρα και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τον Covid-19)
3. Διασύνδεση με παρεχόμενες υπηρεσίες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη 4. Παραπομπές σε ειδικούς ψυχικής υγείας για ψυχιατρικά περιστατικά ή σε περιπτώσεις επείγοντος στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
5. Σύνδεση με κοινοτική υποστήριξη και δίκτυα ΜΚΟ

Για περαίτερω πληροφορίες σχετικά με την τηλεφωνική γραμμή παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Jelena Ratkovic: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τηλ.: 6932415956


Για αραβικά δείτε εδώ
Για φαρσι δείτε εδώ 


Read 2375 times
Rate this item
(0 votes)

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00