Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Χονδρός Π. Η παρουσίαση πρακτικών που ακολουθούντα σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τη δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος αποϊδρυματοποιησης» Διήμερο Συνέδριο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙ

Oct 23 2017

Χονδρός Π. Η παρουσίαση πρακτικών που ακολουθούντα σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τη δημιουργία ενός εθνικού  προγράμματος αποϊδρυματοποιησης» Διήμερο Συνέδριο ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΪΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, ΕΣΑΜΕΑ, Πάτρα, 18 Μαρτίου 2016

Read 1215 times
Rate this item
(0 votes)

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00