Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Ξερνός Β, Σπυροπούλου Π, Αλεξανδρή Γ, Κοκκόλη Σ, Βαρβαρέσου Ξ, Λάβδας Μ. Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών: Το παράδειγμα του WHO QualityRights. 16ο Πανελλήνιο

Oct 23 2017

Στυλιανίδης Σ, Χονδρός Π, Ξερνός Β, Σπυροπούλου Π, Αλεξανδρή Γ, Κοκκόλη Σ, Βαρβαρέσου Ξ, Λάβδας Μ. Υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών: Το παράδειγμα του WHO QualityRights. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσσαλονίκη, 13.5.2017

Read 1125 times
Rate this item
(0 votes)

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00