Στοιχεία Χρηστής Διαχείρισης

Στοιχεία Χρηστής Διαχείρισης

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν μία από τις βασικές κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν τις αρχές της ενεργούς συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης.

Το Σωματείο μας καταθέτει κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας προϋπολογισμό και απολογισμό και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Βάσει αυτών κοστολογείται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται η χρηματοδότηση του Σωματείου μας.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί το Σωματείο μας συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της Μονάδας Υποστήριξης του προγράμματος «Ψυχαργώς Β’ Φάση» του Υπουργείου Υγείας.

Σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη και άλλους φορείς, έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας πρόταση αξιολόγησης όλων των δομών Ψυχικής Υγείας βάσει των εγκεκριμένων εργαλείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Σωματείο μας στον χώρο της ψυχικής υγείας, έχει αναγνωριστεί και  πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΒΥΛ με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας. 
Λάβαμε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας το Βραβείο Σημαντικότερης Διοικητικής Παρέμβασης (2011).
Το έτος 2013 από τον Δήμο Χαλανδρίου για τη συμβολή του στη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών καταπολέμησης της φτώχειας.

Αξιολόγηση capacity από το ίδρυμα Μποδοσάκη (2014) στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» κατέταξε τον οργανισμό μας σε επίπεδο οργανισμού διεθνών προτύπων.

Στο ΔΣ υποβάλλονται Εκθέσεις Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00