Προγράμματα


Ifightdepression© Κύριες Δραστηριότητες:
Διαδικτυακό καθοδηγούμενο εργαλείο αυτοβοήθειας για έφηβους και ενήλικες με ήπιες μορφές κατάθλιψης που έχει αναπτύξει η EAAD, χρησιμοποιείται ήδη σε 13 χώρες
Φορέας Χρηματοδότησης:
EAA Grants
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
11107.00€
Περίοδος Υλοποίησης:
02/16-04/16
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
EAAD
Ανάπτυξη εννέα (9) προστατευμένων διαμερισμάτων από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης   Φορέας Χρηματοδότησης:
Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΣΠΑ
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
1.800.000,00
Περίοδος Υλοποίησης:
04/13-04/15
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
-
Πανελλήνιο Συνέδριο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με διεθνή συμμετοχή Κύριες Δραστηριότητες:
Συνέδριο με συμμετοχή 600 ατόμων
4 εκπαιδευτικά εργαστήρια
Έκδοση πρακτικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΕΣΠΑ ΕΠ Υγεία Πρόνοια 
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
179.590,00 
Περίοδος Υλοποίησης:
01/12-08/12
 Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές Κύριες Δραστηριότητες:
Ανάπτυξη προτύπων και επιστημονικός σχεδιασμός, Σύσταση και Εκπαίδευση Ομάδας Υλοποίησης του έργου, Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και φροντίδας 
 Φορέας Χρηματοδότησης:
ΕΟΧ 
 Προ/γισμός:(σε ευρώ)
-
 Περίοδος Υλοποίησης:
10/14 – 4/16
 Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, (Δικαιούχος).Υ. και η CMT Προοπτική 
 Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων  Κύριες Δραστηριότητες:
Σκοποί:
- η πρωτογενής προφύλαξη της Ψυχικής Υγείας του πληθυσμού,
- η ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του στις περιοχές στόχου,
- η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή των αναδυόμενων θεραπευτικών αιτημάτων
Αποτελέσματα:
- Λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης εφήβων, γονέων εφήβων και εκπαιδευτικών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
- Δημιουργία 3 εγχειριδίων για υποστήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, εφήβων
Επωφελούμενοι 1259 άτομα
 Φορέας Χρηματοδότησης:
Ίδρυμα Νιάρχος 
 Προ/γισμός:(σε ευρώ)
367.520,00
 Περίοδος Υλοποίησης:
04/11- 06/13
 Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
 Αυτοβοήθεια, Δικτύωση και Θεραπευτική Υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές  Κύριες Δραστηριότητες:
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού πακέτου για τη θεραπευτική παρέμβαση και την εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια, Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Θεραπευτικές Ομάδες, Αξιολόγηση
 Φορέας Χρηματοδότησης:
ΕΟΧ 
 Προ/γισμός:(σε ευρώ)
253.235,00 
 Περίοδος Υλοποίησης:
10/14- 4/16
 Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
Ψυχιατρικό νοσοκομείο Salten, Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης 
Empowering Women & Providers: DV and MH Κύριες Δραστηριότητες:
Ενδυνάμωση γυναικών θυμάτων βίας
Εκπαίδευση γυναικών για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας
Εκπαίδευση επαγγελματιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
DG Justice – DAPHNE
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
39.000,00
Περίοδος Υλοποίησης:
09/09 01/13
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
4
Χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» Κύριες Δραστηριότητες:
Λειτουργία 14 Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Οικοτροφεία, Ξενώνες Κινητές Μονάδες, Κέντρο Ημέρας)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του ΕΣΠΑ
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
14.900.000,00
Περίοδος Υλοποίησης:
06/13-12/15
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
-
Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου   Φορέας Χρηματοδότησης:
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013- EKT
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
60.000,00
Περίοδος Υλοποίησης:
03/13 -03/15
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
4
GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Κύριες Δραστηριότητες:
Ανάπτυξη ενός μοντέλου παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας κατά των γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μετανάστες και εθνοτικές
Φορέας Χρηματοδότησης:
EC Just/2014/Action Grants
Προ/γισμός:(σε ευρώ)
433.253,57 (συνολικός)
Περίοδος Υλοποίησης:
11/15- 11/17
Άλλοι Εταίροι: (εφόσον υπήρχαν)
Gruppo per le relazioni transculturali (IT),
Azienda ospedaliera Ca Granda ospedale di Niguarda (IT),
ECIP Foundation (BG), Farapi Koop. Elk. (ES),Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (FI),
SOS Racismo Guipuzcoa (ES),
Compagnia Itinerante scral sociale (IT)

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

 

Στηρίζουμε

Στηρίξτε μας

Αριθμοί Λογαριασμού Δωρεών

ALPHA BANK ΙΒΑΝ - GR8001405010501002002007209

ΕΘΝΙΚΗ ΙΒΑΝ - GR1801101380000013848014745


Επικοινωνία

  Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Σαλαμίνος 36,
Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ.: 151 24

 +30 210 80 56 920

        +30 210 80 56 921 (Φαξ)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 9.00 - 17.00