Ποιοί είμαστε

 

 

 

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης είκοσι τεσσάρων συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και δύο Κέντρων Ημέρας, καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 5ου ΤΟΨΥ και τοπικών συλλόγων ψυχικής υγείας (Χαλκίδα, Β. Προάστια Αττικής, Βοιωτία).

Σκοπός μας είναι η παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σε αντίθεση με το ιατρικοκεντρικό μοντέλο αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας. Η ποιότητα της φροντίδας διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Π.Ο.Υ., της διασύνδεσης με τις τοπικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους χρήστες και τις οικογένειες, της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών.

Associate Member της European Alliance Against Depression

Μέλος του European Network for Training and Research in Mental Health ENTER

Ιδρυτικό μέλος των Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγείας Χαλκίδας, Βοιωτίας, Β. Αττικής, των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης  Ευθύνης 5ου Ψυχιατρικού Τομέα Αττικής, Τρικάλων, της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ.  

Πεδίο Εργασιών - Δραστηριότητας
 
•    Κάλυψη των αναγκών της ψυχικής υγείας
•    Προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν τη διερεύνηση της πρόληψης, προέλευσης και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και αποκατάσταση ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας, Ατόμων με Ειδικές Ψυχοκοινωνικές Ανάγκες ως και Ευπαθείς Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένες
•    Προάσπιση και συνηγορία των δικαιωμάτων
•    Εκπαίδευση επαγγελματιών
•    Έρευνα
•    Δράσεις αλληλεγγύης
•    Διαπολιτισμικός Διάλογος
•    Καταπολέμηση κάθε λογής διακρίσεων
•    Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ποιοί είμαστε Παρουσίαση

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook