Ποιοί είμαστε

 

 

 

Στοιχεία Χρηστής Διακυβέρνησης οργανισμού:

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν μία από τις βασικές κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν τις αρχές της ενεργούς συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης.

Το Σωματείο μας καταθέτει κάθε χρόνο στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Διαχειριστική Αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμό και απολογισμό. Βάση αυτού του απολογισμού κοστολογείται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται η χρηματοδότηση του Σωματείου μας.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί το Σωματείο μας συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της Μονάδας Υποστήριξης του προγράμματος «Ψυχαργώς Β’ Φάση» του Υπουργείου Υγείας. Σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη και άλλους φορείς, έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας πρόταση αξιολόγησης όλων των δομών Ψυχικής Υγείας βάσει των εγκεκριμένων εργαλείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Σωματείο μας στον χώρο της ψυχικής υγείας, έχει αναγνωριστεί και  πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΒΥΛ με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 για την Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας, λάβαμε από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας το Βραβείο Σημαντικότερης Διοικητικής Παρέμβασης (2011), και βραβευτήκαμε το έτος 2013 από τον Δήμο Χαλανδρίου για τη συμβολή του στη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών καταπολέμησης της φτώχιας. Αξιολόγηση capacity από το ίδρυμα Μποδοσάκη (2014) στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» κατέταξε τον οργανισμό μας σε επίπεδο οργανισμού διεθνών προτύπων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις δομές μας, την κοινωνική μας υπηρεσία και από τις εθελοντικές μας δράσεις, προβάλλονται συστηματικά και πλήρως από τον διαδικτυακό τόπο www.me-psyxi.gr, και από άλλους χώρους κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερα από 9000 μέλη. Εκεί υπάρχουν, ενδεικτικά, έγγραφες μαρτυρίες για το επιστημονικό και κοινωνικό έργο της ΕΠΑΨΥ από τους B. Saraceno (τ. Διευθυντή Ψυχικής Υγείας του Π.Ο.Υ.), της Ε. Νομίδου (Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία), του Χ. Βλαχογιάννη (Δήμαρχου Πάρου) κ.α. Η Κυβέρνηση του Βελγίου ζήτησε τη  μεταφορά τεχνογνωσίας προς την χώρα αυτή σχετικά με την λειτουργία των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς οι Κινητές Μονάδες που λειτουργεί το Σωματείο μας στις Κυκλάδες θεωρούνται πανευρωπαϊκά εξέχων παράδειγμα καλής πρακτικής και λειτουργίας, συνεργασία που έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει αρκετά χρόνια.

 

Έχουμε ελεγχθεί δύο (2) φορές κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια από το Σ.Δ.Ο.Ε. και εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε και ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά μας στοιχεία από την εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» (τη μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης). Συνεπεία της απόλυτης διαφάνειας και τάξης στα οικονομικά μας, το Σωματείο μας έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ποιοί είμαστε Στοιχεία χρηστής διαχείρισης

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook