Δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς, εκπαίδευση & αξιολόγηση

Μέλημά μας είναι να αποτελέσει η εθελοντική προσφορά για τον κάθε συνεργάτη μας μια σημαντική εμπειρία -με την παροχή βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης- τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον αποδέκτη αυτής.

Τομείς δραστηριοποίησης εθελοντών και μορφές εθελοντικής προσφοράς:

Συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες ψυχο-κοινωνικού χαρακτήρα/ δημιουργικής απασχόλησης με εξυπηρετούμενα άτομα των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στην κοινότητα 

Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων

Υλική προσφορά για την κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων.

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook