Άρθρα

Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού σε δομή Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφείο

Η εργασία του Κοινωνικού Λειτουργού στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι πολυεπίπεδη και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Συμμετέχει στην μελέτη και διαμόρφωση του εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για κάθε ένοικο.
  • Έχει ενεργή παρουσία στις συναντήσεις της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας των εργαζομένων της δομής.
  • Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των κοινωνικό-προνοιακών αναγκών των ενοίκων.
  • Είναι υπεύθυνος στο κομμάτι της ποιοτικής επαφής των ενοίκων με την οικογένεια του καθώς και με το κοινωνικό του δίκτυο.
  • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένεια.
  • Ανταποκρίνεται σε αιτήματα της κοινότητας για υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ανθρώπων.
  • Διερευνά αξιοποιήσιμα δυναμικά της κοινότητας με στόχο τη σύνδεση και την αλληλοϋποστήριξη.
  • Οργανώνει δράσεις στη Κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας των κατοίκων.
  • Διερευνά και οργανώνει δράσεις κοινωνικοποίησης καθώς και πλαίσια ένταξης των ενοίκων.
  • Δρα με στόχο τη προάσπιση των δικαιωμάτων των ενοίκων.
Βρίσκεστε εδώ: Home

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook