Εκπαίδευση σε θέματα δικαιωμάτων

8-10 Νοεμβρίου 2011: workshop σε συνεργασία με τις επικεφαλείς του Quality Rights Project του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση διαφόρων εμπλεκόμενων μερών (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μέλη οργανώσεων οικογενειών, μέλη οργανώσεων ληπτών υπηρεσιών, φορείς προάσπιση δικαιωμάτων) στην χορήγηση των εργαλείων του Quality Rights Toolokit.

9/3/2012: Ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΠΑΨΥ με θέμα: «Αποτελεσματικές δράσεις στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων: αντιμετωπίζοντας τα αδιέξοδα».

Εσωτερικές εκπαιδεύσεις στο προσωπικό όλων των Μονάδων της ΕΠΑΨΥ πάνω στους άξονες του Quality Rights Toolkit.

23/5/2012: Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Βοιωτίας με θέμα: «Δικαιώματα ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας».

25/5/2012: Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πατρών με θέμα: «Βελτίωση της Ποιότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας».

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει την πιλοτική εφαρμογή του Quality Rights Toolkit σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος είναι η εκπαίδευση σε θέματα δικαιωμάτων, ποιότητας φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγηση αντίστοιχων υπηρεσιών.

Σύσταση κλειστών ομάδων εκπαίδευσης (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, λήπτες υπηρεσιών και οικογένειες) στο Quality Rights Toolkit με στόχο την εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου.

Εισηγήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος του Τμήματος Ψυχολογίας, «Δημόσια συστήματα ψυχικής υγείας: ενδυνάμωση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας».

Βρίσκεστε εδώ: Home Προάσπιση Δικαιωμάτων Εκπαίδευση σε θέματα δικαιωμάτων

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook