Ανακοινώσεις - Νέα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. & συνεργαζόμενων Φορέων

  Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό που απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ. Ε. Δυτικής Αττικής με θέμα «Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων και διαχείριση σχετικών ειδικών θεμάτων στο σχολικό πλαίσιο». Το εκπαιδευτικό θα πραγματοποιηθεί 18 και 19/5 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας ώρες 17.30 – 20.30. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, η ΕΠΑΨΥ εκπροσωπείται από το Γεν. Γραμ. ΔΣ ΕΠΑΨΥ Μιχάλη Λάβδα ο οποίος θα κάνει εισήγηση για τις έμφυλες διακρίσεις στο σχολικό πλαίσιο, ενώ θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις για την εφηβεία από την Κατερίνα Θωμαΐδη, ψυχολόγο MSc. συνεργαζόμενη στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων και την Ίλια Χατζή, ψυχολόγο MSc., εργαζόμενη στο Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ Franco Basaglia. Ακόμη, η Πηνελόπη Παπαδοπούλου, ψυχολόγος MSc. με τη Θάλεια Τζίλα, παιδοψυχίατρο, συνεργαζόμενες με την ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων θα πραγματοποιήσουν εργαστήριο με θέμα τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και τη διαχείρισή της στο σχολικό περιβάλλον.

 

Η ΕΠΑΨΥ θέτει σε προτεραιότητα την ουσιαστική συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς σε δημόσιο πλαίσιο, έχοντας υπόψη ότι η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η κατάλληλη προαγωγή ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον με υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού ή απευθείας παρεμβάσεις σε μαθητές, αποτελούν τη βάση για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με την υποστήριξη κατάλληλα πληροφορημένων εκπαιδευτικών.

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

 

Πρόγραμμα εισηγήσεων διημερίδας “Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και διαχείριση σχετικών ειδικών θεμάτων στο σχολικό πλαίσιο”

 

18/5

17:30-17:45  Προσέλευση

17:45-18:00  Χαιρετισμοί

Αργυρίου Θ. Αργύριος,  Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.,

Λάβδας Μιχάλης, Γεν. Γραμμ. ΕΠΑΨΥ

18:00-18:15  Η συμβολή των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στη βελτίωση της συναισθηματικής αγωγής των μαθητών/τριών.

Κορακίδη Γεωργία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δ.Ε.Δ.Α.

18:15-18:30  Συνεργασία σχολείου και υπηρεσιών ψυχικής υγείας : Μελέτες περίπτωσης. 

Καρακιόζης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος ΣΣΝ Διεύθυνσης Δ.Ε.Δ.Α.

18:30-19:10   Εφηβεία: Περίοδος αλλαγών, συγκρούσεων και ωρίμανσης. 

Θωμαΐδη Κατερίνα, Ψυχολόγος MSc., Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

19:10-19:40   Διαχείριση προκλητικής συμπεριφοράς στην εφηβεία.

Χατζή Ίλια, Ψυχολόγος MSc., Κέντρο Ημέρας Franco Basaglia, ΕΠΑΨΥ

19:40-20:10   Οι έμφυλες διακρίσεις ως επιβαρυντικός παράγοντας για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Λάβδας Μιχάλης, Ψυχολόγος MSc., Γεν. Γραμμ. ΕΠΑΨΥ

20:10-20:30   Συζήτηση, ερωτήσεις

 

19/5

17:30-17:45  Προσέλευση

17:45-18:00  Περιγραφή Λειτουργίας ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής

Τριαντόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής

18:00-18:30  Μελέτη Περίπτωσης περιστατικού.

Εκπρόσωποι από το ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής.

Σταυγιαννουδάκης Μανώλης, Εκπ/κός Ε.Α.

Βλάχου Μαριανίκη, Ψυχολόγος

Τερζή Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός

18:30-20:00   Εργαστήριο με θέμα «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας: Ανίχνευση και διαχείριση στο σχολικό περιβάλλον».

Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Ψυχολόγος MSc., Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και 

Τζίλα Ευθαλία, Παιδοψυχίατρος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

20:00-20:30   Συζήτηση, ερωτήσεις

 

To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας, Νικολαΐδη & Χατζηδάκη, 210-5540539,  στις 18 & 19/5/2017, 17:30-20:30.

Χαλάνδρι, 12.05.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 1 / 2017

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Χαλανδρίου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

κωδικός ΟΠΣ 5003539

 

Η Εταιρεία Περιφερικής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του προγράμματος «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Χαλανδρίου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (με κωδικό ΟΠΣ 5003539) και συγκεκριμένα:

 

-          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 101, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, ένα άτομο

-          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 102 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, ένα άτομο

-          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 103 ΔΕ Μάγειρας, ένα άτομο

-          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 104 ΔΕ Βοηθός Μάγειρα, ένα άτομο

 

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση μπορούν να το κάνουν εντός 10 μέρων. Κάντε κλικ στους παρακάτω προσωρινούς πίνακες που ακολουθούν για να τους κατεβάσετε σε μορφή .pdf

 

Παρέμβαση στην Ημερίδα «Ενδυνάμωση και Συνηγορία σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα» *

 

Η ταυτότητα ενός ατόμου θεωρήθηκε για πολύ καιρό ως ένα αντικειμενικό δεδομένο από την παιδική ηλικία: γεννιόμαστε άντρας ή γυναίκα, εθνικός (γηγενής) ή ξένος, σε μια οικογένεια αστική η εργατική.

Από την δεκαετία 1970-80, αυτός ο «έμφυτος»  χαρακτήρας τίθεται σε επερώτηση: η ταυτότητα εμφανίζεται σαν ένα φαινόμενο κοινωνικά κατασκευασμένο, ρευστό, δυναμικό, πληθυντικό.

Το ανήκειν σε κοινωνικό, σεξουαλικό, εθνικό, θρησκευτικό ή πολιτικό προσανατολισμό, αναδεικνύει νέα φαινόμενα: ο καθένας είναι πλέον ελεύθερος να συγκροτήσει το κοκτέιλ της επιλογής του, διατρέχοντας τον κίνδυνο ενός κατακερματισμού των διεκδικήσεων και των δεσμεύσεων.

Ίσως δεν πρέπει να συζητάμε τις λέξεις αλλά τα πράγματα. Κατά συνέπεια, η λέξη «ταυτότητα» η «κρίση ταυτότητας» κατά τον Erik Erikson, είναι πηγή πολλών αντιθέσεων και συγκρούσεων, μέσα από έναν  επιθετικό προσδιορισμό: εθνική ταυτότητα, εβραϊκή ταυτότητα, σεξουαλική ταυτότητα, κομμουνιστική/αριστερή ταυτότητα κ.λ.π.

Ωστόσο, πέρα από την ανάγκη ενός συλλογικού προσδιορισμού, δηλ. «Ποιοι είμαστε εμείς; ένα έθνος, ένας λαός, ένα κόμμα, ένα κίνημα κ.λ.π., μας οδηγεί αναπόφευκτα στον προβληματισμό: «Ποιος είμαι εγώ συγκεκριμένα;»

Το πληθυντικό με το ενικό συναντώνται. Αλλά πώς;

Οι  έννοιες  identity policies ή του κοινοτισμού μας δίνουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για να κατανοήσουμε την έννοια του ανήκειν στον σύγχρονο κόσμο.

Αυτή η προσέγγιση δίνει το δικαίωμα στον καθένα να εκφράζει την αναγνώριση της ένταξής του στη μία ή στην άλλη κοινότητα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κοινωνίας.

Παρά το γεγονός ότι είναι γενικά εύκολη και αποδεκτή η υπεράσπιση της διαφορετικότητας, της ελευθερίας να είναι ο εαυτός του, είναι πιο δύσκολη και συγκρουσιακή η θέση του ποιος είναι ο πραγματικός υπερασπιστής του ανήκειν.

Αυτός που εκτιμά ότι πρέπει να αποδίδει μια συλλογική ταυτότητα σε μια κοινωνική ομάδα ή σε ένα πληθυσμό, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπ’οψη τα άτομα που αποτελούν αυτόν τον πληθυσμό?

Μπορούμε ίσως να αναγνωρίσουμε μια συλλογική ταυτότητα υπό την προϋπόθεση ότι θα προσδιορίζουμε ότι αυτή δεν θα συρρικνώνει ούτε θα συσκοτίζει την ατομικότητα του καθένα μας, την απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα στο «Ποιος είμαι;»

Ενικός και πληθυντικός μαζί λοιπόν! Ο καθένας μας έχει πολλαπλές ταυτότητες. Το πέρασμα του «Εγώ» στο «Εμείς», απαραίτητη πολιτική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων, όπως αυτό των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων  τίθεται σε συζήτηση.

Γνωρίζουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου έχουν υπάρξει αιτία πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών και η προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσφατη έρευνα στην Ε.Ε. από το FRA (2013)έδειξε πως 47% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν βιώσει προσωπικά τη διάκριση και τον αποκλεισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Ακόμη, σημαντική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πανευρωπαϊκή έρευνα ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί βία ή είχαν απειληθεί εξαιτίας της ταυτότητας φύλου τους ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Τα υψηλά αυτά ποσοστά, δυστυχώς δε συνοδεύονται από αντίστοιχο αριθμό καταγγελιών ή κινήσεις υπεράσπισής τους σε κοινωνικό, συλλογικό και ατομικό επίπεδο, καθώς αναφέρεται ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τίποτα δε θα γινόταν ή δε θα άλλαζε εάν το ζήτημα έφτανε στις αρχές.

Ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού και της ρατσιστικής βίας εκτείνεται στην εργασία, την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας ενώ τα αποτελέσματα του αποκλεισμού γίνονται ορατά στη σωματική και ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, στις ευκαιρίες που στερούνται και στα δικαιώματά τους που συχνά υφίστανται παραβιάσεις

Να έχω μια συλλογική ταυτότητα σημαίνει ότι έχω μια ιστορία και προεκτείνομαι, προβάλλομαι  σε ένα μέλλον.

Αν η δημοκρατία είναι η αποδοχή των διαφορών, της διαφορετικότητας, η ελευθερία του καθένα μας περιορίζεται από το αυτό-περιοριστικό «εμείς», του κυρίαρχου πολιτικού λόγου.

Ίσως γι’αυτό υπάρχουν σημαντικές αντιθέσεις στον πληθυντικό και ενικό ορισμό της κάθε κοινωνικής ομάδας που διεκδικεί τα δικαιώματά τη, συμπεριλαμβανομένης και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν έντονες συζητήσεις για την υπέρ-αντιπροσώπευση των ομοφυλόφιλων ατόμων στο κίνημα, κάτι που συσκοτίζει τον αγώνα που δίνουν οι άλλες ομάδες για την πολιτική, κοινωνική και ατομική χειραφέτησή τους.

Η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο σχετικά με την  Ταυτότητα φύλου , το οποίο επεξεργάστηκε η Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρία Γιαννακάκη , αποτελεί ήδη έναν σημαντικό σταθμό για την αναγνώριση του αυτό-προσδιορισμού των έμφυλων ταυτοτήτων και στη χώρα μας.

Η εναρμόνιση -έστω άτολμα και καθυστερημένα- με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων , αποτελεί μόνο την αρχή μιάς μακρόχρονης διαδικασίας για την ουσιαστική πάλη στην καθημερινή πρακτική μέσα στην κοινωνία ,της υπέρβασης της κουλτούρας της ντροπής και της ενοχής για την διαφορετικότητα του καθένα μας.

 

Έχοντας συνειδητοποιήσει από την εμπειρία συνεργασίας με τους λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αυτό που έλεγε ο Άγγλος φιλόσοφος Marc Owens: The  indignity of speaking for others, είναι σημαντικό να αναστοχαζόμαστε κάθε φορά από ποια θέση «ανα-ξιοπρέπειας» μιλάμε για τους Άλλους. Από μια θέση τεχνικού ψυχικής υγείας ή από μια θέση «οργανικού διανοούμενου» (Α.Γκράμσι), ο οποίος όχι μόνο σκέπτεται αλλά και δρα για να αλλάξει τα πράγματα με την ουσιαστική εμπλοκή του .

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης  και να εκφράσω τη στέρεα, εδώ και δεκαετίες πεποίθησή μου, μέσα από την εμπειρία μου για την αλλαγή  της παραδοσιακής ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ότι τέτοιες στιγμές είναι σημαντικές.

Ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου ολόκληροι πληθυσμοί σαγηνεύονται από τον σκοταδισμό, το φόβο, την παράνοια, το νεοναζισμό, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι η λογική, η επιστήμη, η εκπαίδευση, η γνώση, η ιστορία, η θεωρία της πρακτικής μπορούν νόμιμα να αμφισβητήσουν την επικράτηση της «θυμικής» δημοκρατίας, τη συγκίνηση, τις πεποιθήσεις, την μοιρολατρία, τη βία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η προοπτική μιας ανθρώπινης απελευθέρωσης και κοινωνικής χειραφέτησης δεν αποτελεί μόνο πρόταγμα της κριτικής ψυχιατρικής, αλλά πρόταγμα της βιωσιμότητας και χειραφέτησης (ίσως αποϊδρυματισμού;) της ίδιας της καχεκτικής δημοκρατίας και του πολιτικού πολιτισμού στη χώρα μας.

 

* Συνηγορία και Ενδυνάμωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, Ώρα 18.00 – 21.00

Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψυχολογίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο, στο δύσκολο έργο που επιτελούν.

Με αφορμή την συγκεκριμένη ημέρα, οι έμπειροι νοσηλευτές των δομών της ΕΠΑΨΥ Λιβαδειάς σε συνεργασία με τον Δήμο Λεβαδέων, θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της πόλης την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Μαΐου το πρωί, για ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και οξυγόνου σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς και για ενημέρωση για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας. 

 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της δομής. 

 

 

Η ομοσπονδία των Συλλόγων Γυναικών «οι κόρες των Κυκλάδων» συνδιοργανώνουν με την Ένωση Γυναικών Κύθνου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 9ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων στην Κύθνο, 5 με 7 Μαΐου 2017. Η ψυχολόγος του κλιμακίου Κύθνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ Ναυσικά Τσιπά, υπ. διδ. Paris Nord-Sorbonne Cité, συμμετέχει με σχετική εισήγηση με θέμα «Η γυναίκα στις Κυκλάδες: από το χθες στο σήμερα» το Σάββατο 6/5/2017.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων, καλύπτοντας τη Μήλο, την Κίμωλο, τη Σίφνο, τη Σέριφο, την Κύθνο και την Κέα έχει εξυπηρετήσει στα χρόνια λειτουργίας της 1362 γυναίκες και 304 κορίτσια. Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων αφορούν ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, παιδοψυχιατρική θεραπεία, ψυχιατρική υποστήριξη και υποστήριξη σε κοινωνικά θέματα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/20717

Η Εταιρεία Περιφερικής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του προγράµµατος «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου ∆ήµου Χαλανδρίου» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (με κωδικό ΟΠΣ 5003539) και συγκεκριμένα:

-          Κωδ. 101, ΠΕ/τε Κοινωνικοί Λειτουργοί, ένα άτομο

-          Κωδ. 102 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, ένα άτομο

-          Κωδ. 103 ΔΕ Μάγειρας, ένα άτομο

-          Κωδ. 104 ΔΕ Βοηθός Μάγειρα, ένα άτομο

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη Αίτηση, Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται), δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια (Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας πρόσφατη κλπ).

Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα. Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες και στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Χαλανδρίου. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότημένο πρόσωπο,  ώρες 10.00 με 12.00, στα Γραφεία του Φορέα, στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου 68, ΤΚ 14125, από 21 Απριλίου μέχρι 2 Μαΐου 2017.

Πατώντας πάνω στα παρακάτω σημεία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τα εξής αρχεία: 1) Αναλυτική Πρόσκληση, 2) Αίτηση, 3) Παράρτημα

 

 

Πρόσκληση 

 

Αίτηση

 

 

 

 Παράρτημα

Συνηγορία και Ενδυνάμωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, Ώρα 18.00 – 21.00

Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ψυχολογίας

 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου έχουν υπάρξει αιτία πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών και η προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσφατη έρευνα στην Ε.Ε. από το FRA (2013)έδειξε πως 47% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν βιώσει προσωπικά τη διάκριση και τον αποκλεισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Ακόμη, σημαντική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πανευρωπαϊκή έρευνα ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί βία ή είχαν απειληθεί εξαιτίας της ταυτότητας φύλου τους ή/και του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Τα υψηλά αυτά ποσοστά, δυστυχώς δε συνοδεύονται από αντίστοιχο αριθμό καταγγελιών ή κινήσεις υπεράσπισής τους σε κοινωνικό, συλλογικό και ατομικό επίπεδο, καθώς αναφέρεται ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τίποτα δε θα γινόταν ή δε θα άλλαζε εάν το ζήτημα έφτανε στις αρχές.

Ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού και της ρατσιστικής βίας εκτείνεται στην εργασία, την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας ενώ τα αποτελέσματα του αποκλεισμού γίνονται ορατά στη σωματική και ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, στις ευκαιρίες που στερούνται και στα δικαιώματά τους που συχνά υφίστανται παραβιάσεις.

Από τη σκοπιά της κοινωνικής ψυχιατρικής, ψυχική υγεία δε νοείται η έλλειψη συμπτωμάτων αλλά όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι «μια κατάσταση ευεξίας μέσα στην οποία κάθε άτομο αναγνωρίζει τη δυναμική του, μπορεί να διαχειρίζεται τα καθημερινά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέσει να συνεισφέρει στην κοινότητά του». Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία που έχει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ψυχική υγεία, η συνηγορία και η ενδυνάμωση είναι βασικά εργαλεία σε αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα η συνηγορία στοχεύει στη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων μέσω της υπεράσπισης των δικαιωμάτων με κάθε έννομο μέσο ενώ η ενδυνάμωση σχετίζεται άμεσα με το βαθμό επιλογών, επιρροής και ελέγχου που έχουν τα άτομα πάνω στη ζωή τους και την έννοια της ισχύος που αποκτούν ώστε να το κάνουν. Κλειδί για την ενδυνάμωση είναι η εξάλειψη των φραγμών και ο μετασχηματισμός των σχέσεων εξουσίας.

Το σεμινάριο Ενδυνάμωσης και Συνηγορίας Ληπτών και Οικογενειών στην Ψυχική Υγεία αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου που συντονίζει ο Καθηγητής Κοιν. Ψυχιατρικής Στέλιος Στυλιανίδης. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας κατέχουν θέσεις-κλειδιά στο να μπορούν να προάγουν την ψυχική υγεία παρέχοντας κατάλληλα πληροφορημένες και τεκμηριωμένες θεραπείες που σέβονται και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται ουσιαστική συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας και εκπροσώπηση κάθε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας. Η ταυτότητα φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελώντας κεντρικό σημείο της προσωπικότητας του κάθε ατόμου έχει σημασία να μπορούν να εκφράζονται με τον τρόπο που το κάθε άτομο το βιώνει, απολαμβάνοντας ίσα δικαιώματα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και της ΕΠΑΨΥ και φιλοξενεί φορείς της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας εξειδικευμένους στο θέμα αυτό, ακαδημαϊκούς αλλά και εκπροσώπους του κοινωνικού και πολιτικού χώρου με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνηγορίας και ενδυνάμωσης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και μέσα από τον Ακαδημαϊκό χώρο διαμορφώνοντας μία συμπεριληπτική και χωρίς διακρίσεις κουλτούρα στους νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Κορδούτης και θα πραγματοποιηθεί εναρκτήρια ομιλία από την κα. Μαρία Γιαννακάκη, Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα αναφερθεί στην ταυτότητα φύλου και τις σύγχρονες εξελίξεις στην εθνική νομοθεσία. Εν συνεχεία, θα γίνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα την οικογένεια και την ομογονεϊκότητα με τη συμμετοχή της κας. Στέλλας Μπελιά, προέδρου των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, τον ψυχολόγο κ. Γιώργο Μπρεκουλάκη, την κα. Κουτελά Ειρήνη, σύμβουλο ψυχικής υγείας αλλά και την ψυχολόγο κα. Εύα Σπίνου. Ο Καθ. κ. Στέλιος Στυλιανίδης και ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου, τ. Γεν. Γραμμ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα σχολιάσουν και θα συντονίσουν τη στρογγυλή τράπεζα.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα με θέμα την εκπροσώπηση ΛΟΑΤΚΙ+ φορέων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Θα εισηγηθούν η κα. Μαρίνα Γαλανού, πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), η ψυχολόγος κα. Όλγα Χριστίδη εκ μέρους της Color Youth, εκπρόσωποι από την Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδος (ΟΛΚΕ),  το φορέα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άνω των 50 ετών Proud Seniors Greece. Τέλος, θα εκπροσωπηθεί το εργαστήρι σπουδών φύλου του Παντείου από την ψυχολόγο κα. Νάνσυ Παπαθανασίου. Την τράπεζα θα σχολιάσουν ο Καθ. κ. Στέλιος Στυλιανίδης και ο ψυχολόγος κ. Λάβδας Μιχάλης εκ μέρους της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ).

 

 

 

Δείτε εδώ το facebook event της ημερίδας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της ημερίδας, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος (6948374913, ml@epapsy.gr)

Ζωή Φράγκου, ειδ. Ψυχολόγος (6942854383, fragou_zoi@yahoo.gr)

Οι ένοικοι, οι εθελοντές και το προσωπικό των δομών της ΕΠΑΨΥ Λιβαδειάς σας εύχονται Καλές Γιορτές και Καλή Ανάσταση!

 

 

 Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο ημερίδα με θέμα «Παιδιά & Ενήλικες. Αυστηρότητα ή οριοθέτηση;». Η ημερίδα οργανώθηκε από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ με την υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου και φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ στο κτίριο Ζερβουδάκη-Ιγγλέση, όπου η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη.

 Στην ημερίδα απήυθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος της ΚΔΕΠΠΑΜ κα Ανδριανή Κουφού. Στη συνέχεια ο ψυχίατρος του Κλιμακίου της Μυκόνου κ. Λεωνίδας Μαντωνάκης παρουσίασε το σύνολο του έργου της Κινητής Μονάδας δίνοντας έμφαση στις δράσεις που έχουν λάβει χώρα στο νησί της Μυκόνου τα τελευταία χρόνια. Η ψυχολόγος του Κλιμακίου της Μυκόνου της Κινητής Μονάδας κα Πηνελόπη Τριανταφύλλου μίλησε για τη σημασία των ορίων στη ζωή των παιδιών και των ενηλίκων και τη διαδικασία εφαρμογής τους στην ανατροφή των παιδιών. Τέλος, η παιδοψυχίατρος του Κλιμακίου Μυκόνου κα Κάλλια Μπακογιάννη αναφέρθηκε στο ρόλο των παππούδων στη ζωή των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, όπου η συμμετοχή τους ήταν ιδιαίτερα θερμή. 

 Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ευχαριστεί θερμά όλους τους τοπικούς φορείς για τη συνεισφορά τους στην οργάνωση της εκδήλωσης και τους κατοίκους της Μυκόνου που μας τίμησαν με τη παρουσία τους.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Πασχαλινό Bazaar που διοργανώνουμε υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλανδρίου από 10 έως 12 Απριλίου στην Πλατεία Ελευθερωτών Χαλανδρίου. Οι ομάδες ζαχαροπλαστικής και κατασκευών των δομών ετοίμασαν για εσάς γλυκύτατες και καλλιτεχνικές δημιουργίες για να προσφέρετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α. Αγίας Παρασκευής Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α. Παλλήνης Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Οικοτροφείο Ψ.Κ.Α Πεντέλης Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Κέντρο Ημέρας Αγίας Παρασκευής Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Εκδηλώσεις Ανακοινώσεις - Νέα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook