Ανακοινώσεις - Νέα της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. & συνεργαζόμενων Φορέων

Τα Κέντρα Ημέρας ΕΠΑΨΥ συμβάλλουν για να καθαριστούν οι ακτές την Παρασκευή 7/10 στο Φάληρο! Μια αξιόλογη πρωτοβουλία των συναδέλφων από το Κέντρο Ημέρας 6ου ΤοΨΥ Αγ. Παρασκευής στην οποία συμβάλλουν λήπτες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας 6ου ΤοΨΥ και το Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου "Franco Basaglia". Κάθε εθελοντής ευπρόσδεκτος! Με τη συνεργασία και αιγίδα της Helmepa - Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Το σύνθημα της δράσης είναι "Καθαρίζουμε τις ακτές μας! Καταγράφουμε τα απορρίματα! Ανακυκλώνουμε!"

 

 

 27-9-2016

 Η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», έχει μέλη και εκπροσωπεί τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και τα Επιστημονικά Σωματεία-νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υλοποιούν τα προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ως εντολοδόχοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ακολουθώντας πιστά τις αρχές της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και του μικτού μοντέλου παρέμβασης με την κοινωνία των πολιτών.

Οι 25.000 συμπολίτες – λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ψυχικά ασθενείς, με πολύ σοβαρές παθολογίες, ιδρυματικό ιστορικό και συχνά χωρίς στενή οικογένεια, παιδιά και έφηβοι με προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά, έφηβοι ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ηλικιωμένοι με προβλήματα άνοιας) γνωρίζουν πρώτοι από όλους τo έργο που συντελείται σε 273 Μονάδες Ψυχικής Υγείας (83 οικοτροφεία, 16 ξενώνες, 95 προστατευμένα διαμερίσματα, 42 κέντρα ημέρας, 13 κινητές μονάδες, 2 κέντρα Αλτσχάιμερ, 6 κέντρα ημέρας αυτισμού, 16 άλλες εξειδικευμένες μονάδες και προγράμματα). Ταυτόχρονα στις μονάδες εργάζονται πάνω από 3.000 έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη που αποτελούν κοινωνικό κεφάλαιο της χώρας στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Παρά το σημαντικό έργο και την πάγια και ξεκάθαρη στάση μας για συνεχή αξιολόγηση και έλεγχο, κατηγορούμαστε και πάλι με διάφορα δημοσιεύματα. Το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων δεν ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες του χώρου μας και συνιστά τακτική συλλήβδην λασπολογίας. Η προσέγγιση με γενικεύσεις και αφορισμούς ποτέ δεν οδηγεί σε δημιουργικό διάλογο και δεν παράγει αποτέλεσμα. Λειτουργεί αποπροσανατολιστικά στη κοινή γνώμη, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και 2 συμβάλει στην δημιουργία σφαλμένων εντυπώσεων για τη λειτουργία των μονάδων μας. Το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αφορά μια μικρή μειοψηφία φορέων. Όπου συγκεκριμενοποιείται σκάνδαλο, εκεί και βεβαίως να εξαντληθεί κάθε αυστηρότητά και η Ομοσπονδία θα είναι αρωγός. Επουδενί δεν μπορεί η ύπαρξη ολίγων με αρνητικό πρόσημο στις δράσεις τους να χρησιμοποιηθεί για να απαξιώσει το έργο που συντελείται. Οι Μονάδες που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται διαρκώς υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.

Η υλοποίηση εκ μέρους των φορέων της Ενταγμένης Πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας» (Νοέμβριος 2012 –Δεκέμβριος 2015) βασίστηκε στο μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο με κοστολόγηση των θεραπευτικών πράξεων, χωρίς μάλιστα να υπάρξει πιλοτική εφαρμογή ώστε να εντοπιστούν οι δυσλειτουργίες και οι στρεβλώσεις. Στα τεχνικά δελτία κατά την ένταξη σε έναν τόσο καινοφανή σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ δηλώθηκαν ως μετρήσιμοι δείκτες οι ωφελούμενοι και τα ατομικά ραντεβού των με τους επαγγελματίες. Η εφαρμογή της κοστολόγησης των υπηρεσιών προέβλεπε την αποζημίωση θεραπευτικών ατομικών πράξεων και θεραπευτικών ομαδικών πράξεων. Αποτέλεσμα ήταν το φυσικό αντικείμενο που παρακολουθείτο από τον Μηχανισμό Υποστήριξης να χρήζει επικαιροποίησης και να επαναπροσδιοριστεί κατά περίπτωση ο αρχικός δείκτης. Έτσι απαιτήθηκαν κατά περίπτωση προσαρμοσμένες μεταβολές στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των πράξεων (αυξήσεις ή μειώσεις κατά περίπτωση ανάλογά με τις μεταβολές των παρεχόμενων πράξεων). Με βάση το επικαιροποιημένο και πιστοποιημένο φυσικό αντικείμενο από την εποπτεύουσα υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις των Αποφάσεων Ένταξης. Κανένας φορέας δεν «αξιώνει» να λάβει χρηματοδότηση και καμιά υπηρεσία δεν καταβάλει επειδή «αξίωσαν» κάποιοι. Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν «λαμβάνει» χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση του κάθε φορέα αντιστοιχούσε και αντιστοιχεί στο παραγόμενο και καταγεγραμμένο φυσικό αντικείμενο, στις δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων που πραγματοποιούνται για να παρέχονται υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Στη διάθεση όλων τα υπομνήματα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των φορέων καθώς και του Δικτύου ΑΡΓΩ.

Οι στρεβλώσεις του συστήματος κοστολόγησης των θεραπευτικών πράξεων είναι πάρα πολλές κυρίως λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την διαμόρφωση της αλλά και λόγω της έκδοσης μιας εγκυκλίου εφαρμογής, τον Μάιο του 2014, εκατοντάδων σελίδων, η οποία δεν είναι εφαρμόσιμη και δεν συμβαδίζει με την φιλοσοφία του Ν. 2716/99 ο οποίος προσδιορίζει το πλαίσιο για την παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η εγκύκλιος ήρθε βίαια να καταπατήσει και τη βασική αρχή του συνεχούς της φροντίδας και της ανταποκριτικότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στα αιτήματα και τις παραπομπές των άλλων Μονάδων Ψυχικής Υγείας αλλά και των ίδιων των ατόμων, αφού βασικό σημείο αναφοράς για την επιτυχία της οποιασδήποτε παρέμβασης μας είναι η διατύπωση αιτήματος από τους ίδιους τους ψυχικά ασθενείς. Από αυτό γίνεται κατανοητό ότι είναι αδύνατο να αρνηθούμε στο πλαίσιο λειτουργίας 3 των δομών μας και ως πρωτοβάθμιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ειδικά την περίοδο της κρίσης, την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας σε οποιονδήποτε ψυχικά ασθενή που διατυπώνει ένα αίτημα ή παραπέμπεται από οποιαδήποτε μονάδα, ειδικά επικαλούμενοι ζητήματα γραφειοκρατίας και όχι θεραπευτικά ζητήματα. Στη διάθεση όλων τα υπομνήματα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των φορέων καθώς και του Δικτύου ΑΡΓΩ.

Η εγκύκλιος καταπατά βασικά δικαιώματα των ασθενών και μια βασική αρχή λειτουργίας των μονάδων: την ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Πολυκλαδικής Ομάδας για τον καθορισμό του ατομικού θεραπευτικού πλάνου των ψυχικά ασθενών που παρακολουθούν. Η εγκύκλιος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους θεραπευτικούς στόχους και τις ανάγκες του κάθε ψυχικά ασθενή αλλά και τις επιλογές του Επιστημονικά Υπευθύνου, προσδιορίζει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ημέρα και ανά τύπο δομής και θέτει ένα γενικό και αόριστο ποσοτικό όριο παροχής υπηρεσιών των 250 ημερών. Σε καμία μεθοδολογία και σε κανένα ιατρικό πρωτόκολλο δεν προσδιορίζεται με όρους κόστους το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και μάλιστα όταν μιλάμε για συνεχές της φροντίδας και για εξατομικευμένο πλάνο βάσει των αναγκών του εξυπηρετούμενου, ένα τέτοιο οριζόντιο όριο βάσει της κοστολόγησης καταπατά το δικαίωμα του ασθενή για την παροχή της πιο ωφέλιμης υπηρεσίας και είναι απαράδεκτο επιστημονικά και απορριπτέο.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η μεθοδολογία κοστολόγησης προηγήθηκε της καταγραφής και έγκρισης των κριτηρίων ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και του προσδιορισμού του πλαισίου παροχής τους. Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι ο στόχος της κοστολόγησης ήταν και είναι μόνο η περιστολή των δαπανών και ο συνακόλουθος περιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όσον αφορά στην επιτροπή «Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει» όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, δεν θα σταθούμε στο αν συνιστά δόκιμο όρο πολιτικού λόγου και σκέψης. Συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Κοστολόγηση που σύμφωνα με την αξιολόγηση μπορεί να εξυπηρετεί τις διαχειριστικές παραμέτρους αλλά έχει επιφέρει τεράστια δυσκολία και έχει απαιτήσει μεγάλο εργασιακό και διοικητικό κόστος. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε προκειμένου μεταξύ άλλων να αποτυπώσει τις διαστρεβλώσεις από την εφαρμογή της εγκυκλίου. Η πλέον αυτονόητη, δεδομένη και κατοχυρωμένη διαδικασία της διαβούλευσης σε όλη την Ευρώπη, με την δημοσιογραφική τακτική της σπίλωσης των πάντων που υιοθετεί δυστυχώς και η Ν.Δ. καταντά να παρουσιάζεται ως «κανόνες του παιχνιδιού». Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδιασμού μιας μεθόδου αξιολόγησης είναι η συμμετοχή των αξιολογούμενων στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των εργαλείων: Σε περιπτώσεις όπου η κύρια λειτουργία της αξιολόγησης είναι εύπλαστη, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενους / συμμετέχοντες στη διαδικασία καθορισμού ερωτήσεων, ανάπτυξης μεθόδων, 4 συλλογής δεδομένων και εξαγωγήσ συμπερασμάτων. Όταν υπάρχει μια ισχυρότερη αίσθηση της κυριότητας της διανοητικής έκβασης της διαδικασίας, είναι πιο πιθανό ότι οι ενδιαφερόμενοι θα ενεργήσουν σύμφωνα με τις συστάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπό την έννοια αυτή είναι οργανώσεις που ασχολούνται με το αντικείμενο, όπως οι ΜΚΟ, εταιρείες συμβούλων, οι δημόσιες αρχές σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο, κ.λπ.

(http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol1_en.pdf).

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας 2 μέλη του Δ.Σ. και συμμετείχε και ένας εκπρόσωπος από πλευράς του ΕΠΙΨΥ που είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Που είναι το μεμπτό;

Άλλωστε να θυμίσουμε ότι το 2009 ο τότε Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Σπίντλα είχε συναντήσει το τότε Δίκτυο ΑΡΓΩ πριν καν δει τον τότε Υπουργό κ. Αβραμόπουλο, μήπως και ο Επίτροπος δεν έπρεπε να διαβουλευτεί πριν αξιολογήσει το Ψυχαργώς και οδήγησε την τότε Κυβέρνηση στην υπογραφή σχετικού Συμφώνου για την εξασφάλιση της συνέχισης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης;

Πέρα από αυτή την επίθεση προς τα Ν.Π.Ι.Δ. διαβάσαμε επίσης στα ίδια δημοσιεύματα, διάφορα αήθη και ανυπόστατα σχόλια για τα στελέχη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και του Υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα Υγείας κ. Πέτρο Γιαννουλάτο όπως ότι είναι ασπίδα προστασίας μας και μάλιστα με διάφορες άλλες αιχμές για διαπλοκή.

Στον Γενικό Γραμματέα οφείλει πολλά το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία για την αποασυλοποίηση χιλιάδων ασθενών και την επιτυχή εξέλιξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς – επαγγελματίες- λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας οφείλουν πάρα πολλά. Έχει εμπνευστεί και έχει στηρίξει τις περισσότερες από τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στον χώρο της ψυχικής υγείας και των καινοτομιών που έχουμε υιοθετήσει (πχ των ΚοιΣΠΕ). Έχει αγωνιστεί όσο κανένας άλλος για την επιτυχία του ΨΥΧΑΡΓΩΣ και είναι ο «μέντορας» των περισσότερων από τα στελέχη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας αλλά και των περισσότερων νέων επαγγελματιών του χώρου.

Επιδίωξη όλων μας, ελπίζουμε, είναι να υπηρετούμε τους πραγματικούς στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στόχος όλων μας είναι η δημιουργία ενός πραγματικά βιώσιμου μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η δύναμη του Τύπου με σεβασμό σε λήπτες και επαγγελματίες ας αξιοποιηθεί προς όφελος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Κλείνοντας και χωρίς να στεκόμαστε σε στείρες αντιπαραθέσεις, απευθύνουμε σε όλους κάλεσμα για έναν ανοιχτό διάλογο με λήπτες και επαγγελματίες. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους για να γνωρίσουν πραγματικά την καθημερινή δυσκολία κι ευθύνη αλλά και τον πλουραλισμό του χώρου της ψυχικής υγείας.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΧΩΡΑ, ΚΥΘΝΟΣ

 

Το Σάββατο 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ώρα 18.30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κύθνου στη Χώρα, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εφηβεία, Οικογένεια και Ψυχική Υγεία». Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν χαιρετισμό ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κύθνου π. Κωνσταντίνος Γονίδης, ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Σταμάτης Γαρδέρης και ο Γυμνασιάρχης κ. Μιχάλης Χίος. Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τις επιπτώσεις της ψυχικής ασθένεια στην οικογένεια στις οποίες θα αναφερθεί η ψυχίατρος του κλιμακίου Κύθνου κα. Παναγιώτα Πινιώτη. Η κα. Πινιώτη θα αναπτύξει το ζήτημα του πώς επηρεάζεται η λειτουργία της οικογένειας όταν ένα μέλος της παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας και θα δώσει πρακτικές συμβουλές στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει παρουσίαση του θέματος «Τα πολλά πρόσωπα της εφηβείας» από την ψυχολόγο του κλιμακίου Κύθνου κα. Ναυσικά Τσιπά.

Η συγκεκριμένη ομιλία αναφέρεται στους βασικούς άξονες και τις βασικές προβληματικές γύρω από την ηλικιακή περίοδο της εφηβείας, έχοντας μια συμβουλευτική κατεύθυνση απευθυνόμενη κυρίως στους γονείς, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση δυσκολιών και διαπροσωπικών συγκρούσεων με τον/την έφηβο. Επίσης, απαντά σε ενδεχόμενα ερωτήματα όχι μόνο των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με την προσέγγιση των αναγκών και των επιθυμιών που αφορούν αυτό το ηλικιακό στάδιο της ζωής. «Τα πολλά πρόσωπα της εφηβείας» αγγίζουν την πολύπλευρη αυτή χρονική περίοδο: θέματα που αφορούν στην αυτοεκτίμηση, στην εικόνα εαυτού, στη σεξουαλικότητα, στη σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, σημεία και συμπεριφορές που μπορεί να εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους, άμεσους ή έμμεσους και πρέπει να λαμβάνει κανείς υπ’ όψιν ως πιθανές ενδείξεις και εκδηλώσεις άγχους ή άλλων ψυχικών διαταραχών.  Το συντονισμό της ημερίδας θα έχει ο κ. Μιχάλης Λάβδας, ψυχολόγος, Συντονιστής της ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων και Γεν. Γραμμ. ΔΣ ΕΠΑΨΥ.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ανοιχτή για γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται. Στην εκδήλωση οι ειδικοί θα απαντήσουν σε ανοιχτή συζήτηση ερωτήματα του κοινού. Την ημερίδα συνδιοργανώνουν η ΕΠΑΨΥ και ο Δήμος Κύθνου και λαμβάνει χώρα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν ραντεβού με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας του κλιμακίου, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της ΚΜΨΥ 22840 22011.

 

 

 Με επιτυχία διοργανώθηκε στην Κέα, στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης», το Σάββατο 17/8/2016 η Τοπική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας με συνάντηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Συγκεκριμένα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κέας κ. Γιάννης Ευαγγέλου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κέας π. Ελευθέριος Δεμέναγας, ο κ. Στέφανος Φωτιάδης, Λιμενάρχης, η κα. Μαρία Ξυδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος και Υπεύθυνη των θεμάτων Κοινωνικής Μέριμνας και η κα. Άννα Ποδογύρου, Κοινωνιολόγος στο Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Κέας.

 Εκ μέρους της ΕΠΑΨΥ συμμετείχαν ο κ. Λάβδας Μιχάλης, Ψυχολόγος και Συντονιστής της ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων, η κα. Ελίνα Καρδαρά, Κλινική Ψυχολόγος του Κλιμακίου Κέας, η κα. Κατερίνα Θωμαΐδη, Κλινική Ψυχολόγος του Κλιμακίου Κέας, η κα. Γιώτα Πινιώτη, Ψυχίατρος του Κλιμακίου Κέας και η κα. Μοσχούλα Κρητικού, Διοικητικά Υπεύθυνη της ΚΜΨΥ Δ Κυκλάδων.

 Συζητήθηκαν τα θέματα της ψυχικής υγείας για το νησί και τονίστηκε η σημασία να διευρυνθούν οι δράσεις για την καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας στην τρίτη ηλικία αλλά και στα παιδιά και τους εφήβους με πυρήνα την οικογένεια. Επίσης, αναφέρθηκε το ζήτημα της κατάθλιψης σε γυναίκες 55-70 ετών και η κατάλληλη πρόληψη και αντιμετώπιση του ζητήματος. Η συνεργασία με το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης τονίστηκε κατά τη συνάντηση των φορέων.

 Εν συνεχεία, ακολούθησε η εκδήλωση για την εφηβεία και την ψυχική υγεία με ειδικό θέμα την ανυπακοή και την παραβατικότητα. Αφού πραγματοποίησε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Κέας και η κα. Μορφωνιού ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου τάξεων Λυκείου, ακολούθησαν οι κεντρικές ομιλίες με σχετική θεματολογία. Συγκεκριμένα, ο π. Ελευθέριος Δεμέναγας μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου κ. κ. Δωροθέου Β΄, αναφέρθηκε στην ανησυχία του για την οικογένεια και για τους νέους και την πίεση που δέχονται υπό τις παρούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

 Εν συνεχεία, η κα. Αργυρίου Βάλια αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές και συναισθηματικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Η κα. Θωμαΐδη Κατερίνα, μίλησε για την εφηβεία, τη διαφορά της ανυπακοής από την παραβατικότητα και έδωσε κατευθύνσεις για την καλύτερη διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς του εφήβου από τους γονείς. Η κα. Καρδαρά Ελίνα τόνισε βασικούς κανόνες που μπορούν να εφαρμόζουν οι γονείς για την καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά τους και την αποφυγή των συγκρούσεων. Τέλος, η κα. Πινιώτη Γιώτα αναφέρθηκε στην ψυχική νόσο και πώς μπορεί να επηρεάζει τους γονείς όσο κι ευρύτερα την οικογένεια. Ο κ. Λάβδας Μιχάλης, συντόνισε τέλος τη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους γονείς και ενδιαφερομένους όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε η έντονη ανησυχία για την αντίδραση και την οριοθέτηση των παιδιών στη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ειδικοί απάντησαν για τους καλύτερους τρόπους οριοθέτησης και για το τι μπορεί να σημαίνει για το κάθε παιδί η «κατάχρηση» του υπολογιστή, του κινητού κ.λπ. Ανέδειξαν ακόμα, την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης, προτείνοντας ατομικά ραντεβού αλλά και δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων παιδιών με θέματα συμπεριφοράς που θα συντονίσει η παιδοψυχίατρος του κλιμακίου κα. Θάλεια Τζίλα. Η ΕΠΑΨΥ μέσω της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων δεσμεύτηκε για νέες δράσεις συνεργασίας σε όλο το ηλικιακό φάσμα αλλά και συνέχιση όσων μέχρι τώρα γίνονται με τη χρηματοδότηση και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση έκαναν χορηγίες η ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε., η GOUTOS Lines και ο Δήμος Κέας.

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νησί.

Για περισσότερες πληροφορίες 22840 22011.

 

 

 Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας των δομών της ΕΠΑΨΥ στη Λιβαδειά.

Η ΕΠΑΨΥ συμμετείχει για 5η συνεχή χρονιά στα Τροφώνια, του Δήμου Λεβαδέων, από τις 1 – 7 Σεπτεμβρίου 2016 με Φωτογραφική Έκθεση για την ψυχική υγεία με φωτογραφίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συνοδευμένες από απόψεις των φιλοξενούμενων αλλά και διαφόρων ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, σχετικές με το πώς βιώνουν την ψυχική ασθένεια, ενώ φιλοξενήθηκε στο Ισόγειο του Νερόμυλου

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, είχαμε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε την κοινότητα και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την ψυχική υγεία, με πλήθος τοπικών και μη φορέων καθώς και με συμπολίτες, που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στήριξαν την προσπάθεια των ενοίκων, των εθελοντών και του προσωπικού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Λεβαδέων, για την άριστη συνεργασία και την φιλοξενία της έκθεσης στο πολιτιστικό φεστιβάλ Τροφώνια 2016, όσους αφιέρωσαν χρόνο και διάθεση ώστε να επισκεφθούν την έκθεση και τέλος τον χορηγό μας, την Ξυλεμπορία Ορχομενού Αφοί Μπαρμπανάσου για την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια στους δύσκολους καιρούς, που διανύουμε.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την ίδια την έκθεση:

 

 

 

 

 

 

Συντάκτες: Μιχάλης Λάβδας* - Στέλλα Παντελίδου**

Όταν αναφερόμαστε στα νησιά των Κυκλάδων και μάλιστα γράφουμε και δημοσιεύματα γι αυτά συνήθως αφορά στο καλοκαίρι. Τι συμβαίνει όμως και μας απασχολούν μόνο ορισμένες σεζόν και όχι τις υπόλοιπες;

Ο τουρισμός που αναπτύσσεται διαρκώς ως βασικός πυλώνας της οικονομίας της χώρας αλλά και η παροχή υπηρεσιών γενικότερα που μοιάζει να αποτελεί διέξοδο για την επιδεινούμενη οικονομία πολλών οικογενειών, αλλά και του κράτους ευρύτερα, «τραβάει» τη δημοσιότητα μόνο όταν αυτό συνεπάγεται και προβολή του νησιού, της «ξεχωριστής» παραλίας, των «φιλόξενων κατοίκων», των γραφικών καφενείων, της «έξαλλης» ή «οικογενειακής» ζωής που μπορεί να προσφέρει σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες.

Απώτερος στόχος να γεμίσει το νησί από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο με τουρισμό κάθε είδους  που θα φέρει στο νησί τα πολυπόθητα «προς το ζην» για το δύσκολο χειμώνα όπου το «ειδυλλιακό νησί» γίνεται μια γεωγραφικά αποκλεισμένη κοινωνία όπου οι κάτοικοί του δεν απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε τομείς όπως η παιδεία (υποστελεχωμένα σχολεία, ελλείψεις σε ειδικότητες κ.λπ.), η υγεία (υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας, ελλείψεις σε βασικά υλικά για την παροχή υπηρεσιών υγείας κ.λπ.), η ψυχαγωγία κ.ά. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, οι συνδέσεις μεταξύ των νησιών είναι πολλές φορές ανύπαρκτες ή προβληματικές καθιστώντας ακόμα δυσκολότερη την πρόσβαση των κατοίκων σε κατάλληλες υπηρεσίες κατά το χειμώνα. 

Είναι λογικό η ψυχική υγεία να επηρεάζεται σημαντικά. Η επιδημιολογική έρευνα που έγινε το 2009 στην περιοχή της Πάρου και Αντιπάρου (Παντελίδου & Στυλιανίδης, 2009) έδειξε πως το 22% του πληθυσμού εμφάνιζε κάποιο ψυχιατρικό σύμπτωμα κατάθλιψης, αγχώδους ή άλλης διαταραχής με σημαντικά υψηλότερη νοσηρότητα των γυναικών έναντι των ανδρών (30% έναντι 13%). Από την άλλη πλευρά, οι άντρες έκαναν επιβλαβή χρήση αλκοόλ σε ποσοστό 23,86% σε αντίθεση με τις γυναίκες στις οποίες το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 3%.  Ακόμα, αυτοκτονίες που ακούμε κατά καιρούς που σε κλειστές κοινωνίες φέρουν μεγάλο στίγμα στην ίδια την οικογένεια αλλά και τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή είναι στενά συνδεδεμένες με κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση και άλλους παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία. Η οικονομική κρίση σαφώς και έχει επηρεάσει και τις νησιωτικές κοινότητες με κύρια ένδειξη τα αυξημένα αιτήματα για προβλήματα στην οικογένεια και τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και των συντρόφων που έχει παρατηρηθεί από το 2012 και μετά. 

 

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1988 από τον Καθ. Κοινωνικής Ψυχιατρικής Στέλιο Στυλιανίδη, λειτουργεί 2 Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις ΒΑ και Δ Κυκλάδες με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Συγκεκριμένα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων καλύπτει την Πάρο, την Αντίπαρο, τη Σύρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Άνδρο και έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα από την έναρξη λειτουργίας της το 2003, 5991 ενήλικες και 1579 παιδιά και εφήβους. Αντίστοιχα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δ Κυκλάδων καλύπτει τη Μήλο, την Κίμωλο, τη Σίφνο, τη Σέριφο, την Κέα και την Κύθνο και έχει εξυπηρετήσει από την έναρξη λειτουργίας της το 2004, 1953 ενήλικες και 670 παιδιά και εφήβους. Τα κλιμάκια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των νησιών, έχουν σταθερή παρουσία στο κάθε ένα από τα νησιά αυτά παρέχοντας δωρεάν και με σταθερή συχνότητα (μηνιαία ή δεκαπενθήμερη) υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ατομική ψυχοθεραπεία, ιατρείο οικογένειας, ψυχιατρική παρακολούθηση, ενδυνάμωση, ενημέρωση για τα κοινωνικά δικαιώματα κ.λπ.). 

Με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας στις τοπικές κοινωνίες και την ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση κι ενημέρωση του πληθυσμού που διαμένει σε αυτές τις περιοχές όλο το χρόνο οργανώνονται συχνά κοινοτικές δράσεις που αφορούν στη διασύνδεση των τοπικών φορέων, της ΚΜΨΥ με την ΠΦΥ αλλά και ευρύτερα στην ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου που λειτουργεί προστατευτικά στην εκδήλωση ψυχιατρικών συμπτωμάτων.

Οι δράσεις που θα οργανωθούν συγκεκριμένα στις Δυτικές Κυκλάδες αυτό το διάστημα είναι ανοιχτές εκδηλώσεις ψυχικής υγείας οι οποίες αφορούν τόσο παιδιά και εφήβους όσο και ενήλικες. Η θεματολογία των εκδηλώσεων στην Κέα και την Κύθνο αφορά στην ψυχική υγεία, την εφηβεία και την οικογένεια όπου οι ειδικοί ψυχικής υγείας θα συνομιλήσουν με τους συμμετέχοντες απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα. Στη Σέριφο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών εκδήλωση για τη μνήμη και την άνοια με δωρεάν νευροψυχολογική εξέταση του ενδιαφερόμενου πληθυσμού.

Καλούμε κάθε έναν που θέλει να παρακολουθήσει οποιαδήποτε από τις δράσεις να μας τιμήσει με την παρουσία του κόντρα στον καιρό και τους ανέμους, ενάντια στους αποκλεισμούς κάθε είδους.

* Ψυχολόγος, Γεν. Γραμμ. ΔΣ ΕΠΑΨΥ

** Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΜΨΥ ΒΑ και Δ Κυκλάδων

 

ΠΗΓΗ: efsyn.gr

Το Σάββατο στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα «Ψυχική Υγεία, Νόμος & Ανθρώπινα Δικαιώματα», στο Ιωνικό Κέντρο – Πλάκα. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα πατώντας την παρακάτω εικόνα:

 

ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2016

Η ΕΠΑΨΥ συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά στα Τροφώνια από τις 1 – 7 Σεπτεμβρίου 2016 με Φωτογραφική Έκθεση για την ψυχική υγεία με φωτογραφίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συνοδευμένες από απόψεις των φιλοξενούμενων σχετικές με το πώς βιώνουν την ψυχική ασθένεια. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ισόγειο του Νερόμυλου. 
Οι ώρες λειτουργίας είναι 10:00 - 13:00 και 17:00 - 22:00. Είσοδος ελεύθερη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Χορηγός: ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΜΠΑΝΑΣΟΥ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 Η ΕΠΑΨΥ συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά στα Τροφώνια από τις 1 – 7 Σεπτεμβρίου 2016 με Φωτογραφική Έκθεση για την ψυχική υγεία με φωτογραφίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συνοδευμένες από απόψεις των φιλοξενούμενων σχετικές με το πώς βιώνουν την ψυχική ασθένεια. Η έκθεση φιλοξενείται στο Ισόγειο του Νερόμυλου

Είσοδος ελεύθερη!


 Οι ώρες λειτουργίας είναι 10:00 - 13:00 και 17:00 - 22:00. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

 

 

 Η ονομασία των εκδηλώσεων προέρχεται από τον θεό Τροφώνιο, ο οποίος λατρευόταν στην ευρύτερη περιοχή, γνωστός κυρίως από τις διηγήσεις του Παυσανία. Το συγκεκριμένο μαντείο του Τροφωνίου, ήταν από τα σημαντικά της Ελλάδας ενώ σύμφωνα με τις αφηγήσεις, πολλοί ήταν εκείνοι που το συμβουλεύτηκαν (Παυσανίας, Κροίσος,Αιμίλιος Παύλος κ.τ.λ). Το μαντείο λειτουργούσε μέχρι και τον 5ο μ.Χ. αιώνα αφού ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε τη λατρεία πολυθεϊστικών θρησκειών. Η ακριβής θέση του μαντείου δεν έχει είναι γνωστή, εντούτοις εικάζεται ότι βρίσκεται στο Τροφώνιο άλσος, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

 • Πέμπτη 18 Αυγούστου – Αυγουστιάτικη Πανσέληνος Συναυλία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Έναντι μνημείου Λέοντα Χαιρώνειας, ώρα 9:00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Πέμπτη 25 Αυγούστου Χορευτική παράσταση από τη χορευτική ομάδα”Μανουσάκια” Κυριακίου. Πλατεία Αγίου Νικολάου Κυριάκι, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Παρασκευή 26 Αυγούστου Συναυλία με τον Θανάση Βούτσα. Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα), ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Σάββατο 27 Αυγούστου Χορευτική παράσταση από τη χορευτική ομάδα“Μανουσάκια” Κυριακίου και τον χορευτικό Σύλλογο Άνω Λιοσίων. Πλατεία Αγίου Νικολάου Κυριάκι, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Δευτέρα 29 Αυγούστου Χορευτική παράσταση από τμήματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής από την σχολή χορού της Έφης Ραμαντάνη. Πλατεία Αγίου Νικολάου Κυριάκι, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Τρίτη 30 Αυγούστου Συναυλία με τον Στέφανο Κορκολή και τη συμμετοχή τηςΜικτής Χορωδίας Λιβαδειάς “ΕΡΚΥΝΑ” σε έργα του Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνεία τραγουδιών Σοφία Μανουσάκη. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος: 10 €.
 • Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Όλα του Γάμου Δύσκολα”, τρία μονόπρακτα του Αντόν Τσέχοφ από τη θεατρική ομάδα Αλίαρτου “ΣΧΗΜΑ”. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00 μ.μ. Γενική είσοδος: 3 €.
 • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Ζητείται ψεύτης” του Δ. Ψαθά από τη θεατρική ομάδα του Γυμνασίου - Λυκείου Δαύλειας. Κεντρική πλατείαΔαύλειας, ώρα 8.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου Συναυλία Ορχήστρας “Μετροπόλιταν'' του Δήμου Αγίου Δημητρίου – Αττικής, “Είναι αρρώστια τα τραγούδια” αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Καρέκλες” του Ευγένιου Ιονέσκο από τη θεατρική ομάδα “ΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟΙ”. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος: 3 €.
 • Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Το σακάκι που βελάζει” του Στανισλάβ Στρατίεβ από τον Όμιλο Φίλων Θεάτρου Λιβαδειάς. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος 3 €.
 • Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου Συναυλία με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος 14 € Προπώληση, άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ 12 €.
 • Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου Παιδική θεατρική παράσταση “Το βιβλίο των θρύλων” του Δημήτρη Πιέτρη. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος : 10 €, Προπώληση : 8 €, άνεργοι: 6 ευρώ, Παιδιά, ΑμεΑ: Ελεύθερη είσοδος.
 • Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου Μουσικοχορευτική εκδήλωση “Μια θάλασσα τραγούδια”από το Σύλλογο “Άσκηση, Ψυχαγωγία, Υγεία” Ορχομενού Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Εθνικότητα μου, το χρώμα του ανέμου” του Ματέι Βισνιέκ από το Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου ''Θεατροφρένεια''.Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος 3 €.
 • Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ''Λαϊκό Ορατόριο'' με τη συμμετοχή της ορχήστρας ποικίλης μουσικής της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λιβαδειάς και των Χορωδιών Αταλάντης, Διστόμου, Κυριακίου και Λιβαδειάς. Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Δον Καμίλο” του Σωτήρη Πατατζή από τη Θεατρική Ομάδα του 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου Μουσική βραδιά " Εσκενάζυ – Χασκίλ – Νίνου: Οι δικές μας ξένες” με την Σοφία Παπάζογλου και τη Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Λιβαδειάς. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου Βραδιά Τζαζ από τους Vintage Vibes. Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
 • Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Πλούτος” του Αριστοφάνη. Παίζουν:Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Μπέζος, Πέτρος Φιλιππίδης. Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, ώρα 9.00μ.μ. Γενική είσοδος 20 € , προπώληση 17 € , άνεργοι , φοιτητές, πολύτεκνοι 13 €.
 • Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου Θεατρική παράσταση “Ω! Τι κόσμος μπαμπά” του Κώστα Μουρσελά από τη Θεατρική ομάδα του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, ώρα 9.00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

 • 19 – 26 Αυγούστου Έκθεση Λαογραφίας από τον Λαογραφικό & Πολιτιστικό Σύλλογο“ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ”. Ισόγειο Νεροτριβής. Ώρες λειτουργίας: 18:00 - 23:00.
 • 1 – 7 Σεπτεμβρίου Φωτογραφική Έκθεση ΕΠΑΨΥ Λιβαδειάς. Ισόγειο Νερόμυλου. Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 και 17:00 - 22:00.
 • 10 – 23 Σεπτεμβρίου Έκθεση Χαρακτικών Π. Τέτση σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.)Ισόγειο Νερόμυλου. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 18:00 – 22:00 & Σάββατο - Κυριακή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 22:00
 • 12 – 18 Σεπτεμβρίου Φωτογραφική Έκθεση από την Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς. Ισόγειο Νεροτριβής. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 19:00 - 21:30. Σαββάτο-Κυριακή 12:00 - 14:00 & 19:00 - 21:30.
 • 20 – 26 Σεπτεμβρίου 20η Έκθεση Γελοιογραφίας. Συνδιοργάνωση: Δήμος Λεβαδέων,Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου, Μορφωτικός Σύλλογος Λαφυστίου. Ισόγειο Νεροτριβής. Ώρες λειτουργίας: 19:00 - 22:00.
 • 24 – 30 Σεπτεμβρίου Φωτογραφική Έκθεση από τον Σύλλογο “Φίλοι Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς”. Ισόγειο Νερόμυλου. Ώρες λειτουργίας: 18:00 - 21:00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 • 1 – 17 Σεπτεμβρίου Διοργάνωση Τουρνουά Αντισφαίρισης (Τένις). Όμιλος Αντισφαίρισης Λιβαδειάς και Κέντρο Αντισφαίρισης Λιβαδειάς. Εγκαταστάσεις Κέντρου Αντισφαίρισης.
 • 10 – 11 Σεπτεμβρίου Ελικώνια Ορειβατική Πεζοπορική Συνάντηση. Επιτροπή Αθλητισμού Δήμου Λεβαδέων, Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς, Σύλλογος Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς.
 • Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου Εκκίνηση 45ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ. Περιοχή Κρύας, ώρα 10:30 π.μ.
 • Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 4ος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς Α.Κ.Ο.Λ. Εκκίνηση: πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, ώρα 9:00 π.μ.

Πατήστε την εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο pdf αρχείο.

 Πατήστε πάνω στην εικόνα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο pdf.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όταν συμβαίνουν τρομερά πράγματα στις κοινότητές μας, στις χώρες μας και στον κόσμο θέλουμε να προσφέρουμε ένα χέρι βοήθειας σε εκείνους που πλήττονται. Ο οδηγός αυτός αναλύει τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανθρώπινη, υποστηρικτική και πρακτική βοήθεια σε συνανθρώπους μας οι οποίοι προσφάτως υπέστησαν πλήγμα από μία κρίση. Έχει σχεδιαστεί για εκείνους που είναι σε θέση να βοηθήσουν όσους έχουν βιώσει ακραία τραυματικά γεγονότα. Παρέχει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των ατόμων, με τρόπους, οι οποίοι σέβονται την αξιοπρέπεια, την κουλτούρα και τις ικανότητές τους. Παρά την ονομασία τους, οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, καλύπτουν τόσο την κοινωνική όσο και την ψυχολογική υποστήριξη. 

Ας υποθέσουμε ότι σας καλούν ως μέλος του προσωπικού ή ως εθελοντή, για να βοηθήσετε σε μια μεγάλη καταστροφή ή ότι βρίσκεστε σε κάποιον τόπο όπου έχει συμβεί ένα ατύχημα και υπάρχουν τραυματίες. Είτε ότι είστε εκπαιδευτικός ή εργαζόμενος στον τομέα της υγείας και συνομιλείτε με κάποιον από την κοινότητά σας ο οποίος μόλις έγινε μάρτυρας του βίαιου θανάτου κάποιου αγαπημένου του. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να μάθετε τι μπορείτε να πείτε και να πράξετε για να στηρίξετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άτομα σε έντονη ψυχική δυσφορία. Θα σας παρέχει επίσης πληροφορίες για το πώς να προσεγγίσετε μια νέα κατάσταση με ασφάλεια, για εσάς και τους άλλους, και πώς να μην προκαλέσετε βλάβη με τις ενέργειές σας. Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας συνίστανται από πολλές διεθνείς και εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της Inter-Agency Standing Committee (IASC) και της Sphere Project. Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας αποτελούν μια εναλλακτική λύση αντί της ψυχολογικής αποφόρτισης. Το 2009, η ομάδα ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την ψυχική υγεία, αξιολόγησε τα στοιχεία για την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και ψυχολογικής αποφόρτισης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να προσφέρονται πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, και όχι ψυχολογική αποφόρτιση, σε άτομα που εκδηλώνουν έντονη δυσφορία, αφότου έχουν προσφάτως βιώσει ένα τραυματικό περιστατικό. 

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε με σκοπό την ύπαρξη κοινώς αποδεκτών εργαλείων στην παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας σε χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ αποτελούν μόνο μία πρόταση. Θα πρέπει να προσαρμοστούν καταλλήλως στις τοπικές συνθήκες και στο πολιτισμικό πλαίσιο των ατόμων που θα βοηθήσετε. Αυτός ο οδηγός -που εγκρίθηκε από πολλούς διεθνείς οργανισμούς- εκφράζει μία αναδυόμενη επιστήμη και τη διεθνή συναίνεση για το πώς να υποστηρίζουμε ανθρώπους αμέσως μετά την έκθεσή τους σε ιδιαιτέρως ψυχοπιεστικά γεγονότα.

 

H ελληνική έκδοση του "Α΄Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (Psychological First Aid)" επιμελήθηκε από την Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την International Medical Corps και με τη χρηματοδότηση του δικτύου START (UK).

Ενημερωτικό Σημείωμα – Ιούλιος 2016

 

Οι δράσεις μας αυτό το καλοκαίρι

-     H Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και o Όμιλος Φίλων Θεάτρου Λιβαδειάς οργάνωσαν το ‪#‎2ndLevadiaHipHopFestival. Σκοπός μας ήταν να δείξουμε ότι η μουσική μπορεί να ενώσει ανθρώπους και αντιλήψεις! Ευχαριστούμε το Δήμο Λεβαδέων για την ευγενική παροχή του Ανοιχτού Θεάτρου Κρύας αλλά και όσους ήταν αρωγοί, ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή τη προσπάθεια (εθελοντές, χορηγοί, χορηγοί επικοινωνίας).

-     Το Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia» της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και ο Δήμος Αμαρουσίου διοργάνωσαν το πρώτο τουρνουά μπάσκετ ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Συμμετείχαν περίπου 120 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπροσωπώντας 26 φορείς ψυχικής υγείας από όλη την Ελλάδα. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γιώργος Μητσικώστας. Η νικήτρια ομάδα κέρδισε ένα ταξίδι στην Σαντορίνη, προσφορά του τουριστικού γραφείου Argo Travel!

-     Στο πλαίσιο του 1ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χώρας προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “Εκκρεμές”. Μέσα από τα λόγια του πρωταγωνιστή, Στάθη: «Είμαι ο Στάθης … Κάποια στιγμή με συνάντησε η ψυχιατρική νόσος και από τότε άλλαξε η ζωή μου. Βρήκα κλειστές πόρτες, φόβο, αγωνία… Βρέθηκα στο Δαφνί, όπου έζησα 10 χρόνια. 10 χρόνια που όμως τελικά τα θυμάμαι με αγάπη και ηρεμία. Τα τελευταία 5 χρόνια επέστρεψα στη Λαμία ως ένοικος στο οικοτροφείο της ΕΠΑΨΥ Λαμίας και πλέον μένω σε διαμέρισμα στο κέντρο μαζί με τους άλλους συνενοίκους μου. Η ζωή μου πια έχει ηρεμία, τάξη, χρώμα και χαμόγελο. Άνοιξα και το δικό μου κατάστημα, με χειροτεχνίες και είδη δώρων, στο κέντρο της πόλης μας, στην οδό Αμαλίας 7. Το μαγαζάκι μου λέγεται «Εκκρεμές».

-     Συμμετείχαμε στο Fundamental Rights Forum της European Union Agency for Fundamental Rights, μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Μποδοσάκη και την υποστήριξη των EAA Grants 

-     Στο πλαίσιο του Athens Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2016 η ΕΠΑΨΥ - EPAPSY σε συνεργασία με την Alzheimer Athens υποστήριξαν τη δράση των Proud Seniors Greece -Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων Ηλικίας 50 και 'Ανω- με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών στη δωρεάν εξέταση μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών στα γραφεία που παραχωρούνται από τη Θετική Φωνή (Positive Voice).

-     Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος “GEMMA against Violence: Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach”. Πραγματοποιήθηκαν focus group με ευρεία συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων.

-     Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά σεμινάριο στο Sigmund Freud PrivatUniversität Wien με θέμα "Προοπτικές στην Κοινωνική Ψυχιατρική, καλές πρακτικές από την ΕΠΑΨΥ" από τους Στέλιο Στυλιανίδη, Αλέξη Κροκιδά και Μιχάλη Λάβδα.

-     Κυκλοφόρησε και στα αγγλικά από τις εκδόσεις Springer το βιβλίο για την κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική. Με την επιμέλεια του Καθ. Στέλιου Στυλιανίδη και την συμμετοχή πολλών συναδέλφων από την ΕΠΑΨΥ

-     Κλιμάκιο της ΝΔ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κανένας στο Περιθώριο» επισκέφθηκε το Οικοτροφείο της ΕΠΑΨΥ Λαμίας. Οι συμμετέχοντες στο κλιμάκιο, εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους και στη συγκεκριμένη δομή, προτείνοντας ή ζητώντας προτάσεις για περαιτέρω υποστήριξη. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου μακριά από δαιδαλώδεις διαδικασίες ένταξης, η συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης, εθελοντών (την ΕΠΑΨΥ υποστηρίζουν 110 χορηγοί!), αλλά και των θεσμικών οργάνων της ΝΔ, είναι μερικά από τα σημεία που στάθηκαν οι «επισκέπτες» της ΕΠΑΨΥ

-     Καταθέσαμε προτάσεις στα Horizon 2020, EU Health, Ίδρυμα Νιάρχος, Intereg, EU Justice, Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την ψυχική υγεία προσφύγων, την αντιμετώπιση της άνοιας, την καταπολέμηση της φτώχιας.

-     Ακόμα: Bazaar από το Κοινοτικό Σπίτι "Η Θέτις" της Ε.Π.Α.Ψ.Υ στις 07-08 Ιουλίου, 1ο Barbecue-Party του Οικοτροφείου Λαμίας και του προστατευμένου διαμερίσματος της Ε.Π.Α.Ψ.Υ, Συμμετοχή του Οικοτροφείου Λαμίας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ στην 50η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Καλοκαιρινή γιορτή του κοινοτικού σπιτιού "Η Θέτις"

 

Για συνεχή ενημέρωση Facebook Twitter ΕΠΑΨΥ EPAPSY και www.me-psyxi.gr

 

Σας ευχόμαστε έναν ξεκούραστο Αύγουστο και

ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβριο! 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Εκδηλώσεις Ανακοινώσεις - Νέα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook