Απόψεις

Η ακούσια νοσηλεία πάντα αποτελούσε ένα αμφιλεγόμενο θέμα στην ψυχιατρική, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, λόγω της στέρησης της ελευθερίας και της αυτονομίας τους, της προσβολής της αξιοπρέπειάς τους και του στιγματισμού των ίδιων και των οικογενειών τους. 

 

 

H «Μελέτη ακούσιων νοσηλειών στην Αθήνα» (Μ.Α.Ν.Α) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα (2011-2016), το οποίο υλοποιείται από την ΕΠΑΨΥ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη του Ψυχίατρου-Ψυχαναλυτή και Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Στέλιο Στυλιανίδη. Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους: Λίλη-Ευαγγελία Πέππου, Νεκτάριο Δρακωνάκη, Αιμιλία Πανάγου, Κυριάκο Σουλιώτη, Κυριακή Τσίκου, Γεωργία-Όλγα Ιατροπούλου, Νικόλαο Νακόπουλο, Σοφία Νικολαϊδη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες υπό-έρευνες για την πολύπλευρη κατανόηση του ζητήματος (π.χ. τη διετή έκβαση τα ακούσιας νοσηλείας, την υποκειμενική άποψη των ακούσια νοσηλευόμενων ασθενών σχετικά με την καταναγκαστική φύση της νοσηλείας, τις στάσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στην ψυχική ασθένεια και την ακούσια νοσηλεία, τη χρήση της μηχανικής καθήλωσης, κ.ά.). Η προσπάθεια αυτή έχει ως απώτερο στόχο να αναδειχτεί το ζήτημα των ακούσιων νοσηλειών σε θέμα υψίστης σημασίας στην ατζέντα της πολιτικής για την ψυχική υγεία.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2011, τo 57,4% των νοσηλειών του ΨΝΑ ήταν ακούσιες,  με το 69,8% αυτών να ενεργοποιούνται από συγγενικά πρόσωπα και το 30,2% να εκτελούνται αυτεπάγγελτα. Στο 55% των περιπτώσεων ακούσιας νοσηλείας στο Ψ.Ν.Α., αιτία ενεργοποίησής της είναι η «επιθετικότητα» και στο 34,2% η «ασυνέχεια στην φαρμακευτική αγωγή», παράγοντες οι οποίοι δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία ψυχοπαθολογίας του ατόμου, αλλά συχνά αποδίδονται στην αντίληψη του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στα κενά στην περίθαλψη και σε έλλειμμα συνέχειας στη φροντίδα στην κοινότητα.

Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το εύρημα πως από το 2012 και μετά το ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών αυξάνεται ραγδαία: από 56,6% το 2012  σε 63,5% το 2013 και 74,5% το 2014! Όσον αφορά δε τα περιοριστικά μέτρα στην αναγκαστική νοσηλεία, σχετική έρευνα σε ένα Τμήμα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και σε ένα Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου στην Αττική τον Νοέμβριο του 2015 κατέδειξε ότι το 25% των ασθενών αυτών καθηλώθηκε μηχανικά κατά τη νοσηλεία του. Σημειώνεται ότι το «ανοικτό» ή «κλειστό» Τμήμα δεν φαίνεται να επηρεάζει τα παραπάνω, ενώ, αντίθετα, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το έλλειμμα κατάλληλης εκπαίδευσης  και η δυσκολία εφαρμογής τεχνικών αποκλιμάκωσης, φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση αυτού του καταναγκαστικού μέτρου σε ασθενείς.

Τα αποτελέσματα αυτά, πέραν της ποσοτικής αύξησης των αναγκαστικών νοσηλειών και αυτής των μηχανικών καθηλώσεων στα ψυχιατρικά τμήματα, αναδεικνύουν δομικές δυσλειτουργίες σε όλο το «σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας» στη χώρα μας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πλημμελής ή μη εφαρμογή του νόμου περί αναγκαστικών νοσηλειών, ο «κοινωνικός αυτοματισμός» μεταξύ ψυχιατρικού και δικαστικού συστήματος, ώστε να προκρίνεται ως μέσο ρουτίνας η «λύση» της αναγκαστικής νοσηλείας, το έλλειμμα συνέχειας της φροντίδας και των κοινοτικών δομών ψυχιατρικής φροντίδας, ο κατακερματισμός και ο χαμηλού επιπέδου συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και η ανεπαρκής εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο νόμου για τη διοικητική μεταρρύθμιση και αποκέντρωση των δομών ψυχικής υγείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στρατηγικός εθνικός σχεδιασμός.  Όσον αφορά τη διακήρυξη του Υπουργού Υγείας που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως η προσπάθεια εξεύρεσης συναινέσεων και η εγκατάλειψη της ασυλικής περίθαλψης προς όφελος της κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας, πρόκειται για μια γενική διατύπωση ενός προγραμματικού λόγου. Για το λόγο αυτό,  αναφέρεται  παρακάτω μια σειρά από ειδικές παρατηρήσεις με πιο σημαντική, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την οργάνωση του συστήματος με αναγκαίες διορθώσεις  που θα το καθιστούν πιο λειτουργικό, αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό.

Το νομοσχέδιο κινείται προς μία κατεύθυνση εκδημοκρατισμού και αποκέντρωσης του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα στελέχωσης, υποστήριξης, λειτουργικών εξόδων, με πρόβλεψη εθνικών πόρων ή πόρων από το ΕΣΠΑ. Έχει τεράστια σημασία παρόλα αυτά, ποια άτομα θα αναλάβουν τη στελέχωση αυτού του αποκεντρωμένου συστήματος.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, τα κενά τα οποία αναδεικνύει η έρευνα δεν περιορίζονται στο θέμα θεραπευτικής διαχείρισης των ασθενών, αλλά επεκτείνονται στο ζήτημα της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Ο νόμος 2071/92, που αναμόρφωσε εξ ολοκλήρου τον θεσμό της ακούσιας νοσηλείας, ήταν ένας δημοκρατικός νόμος υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα εφαρμόζεται. Οι νεοτερισμοί του νόμου, στην πράξη, φάνηκαν εξαιρετικά δύσκολα αφομοιώσιμοι, τόσο από τη Διοίκηση και τη Δικαιοσύνη όσο και από τους ίδιους τους ψυχιάτρους. Οι αντιδράσεις από το ’92 μέχρι σήμερα, κινήθηκαν σε μια ελάχιστα εναρμονισμένη κατεύθυνση με το νέο σύστημα, κυρίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των αυστηρών προθεσμιών για τη στέρηση ελευθερίας ενός ατόμου. Η διοικητική αυτή πρακτική εξελίσσεται ερήμην του νόμου και σε βάρος πάντα, των δικαιωμάτων του ατόμου. Και έτσι η αυτονόητη σε ένα κράτος δικαίου αρχή ότι κανείς δεν στερείται την ελευθερία του χωρίς μία σοβαρή δίκη έφτασε, στην πράξη, να είναι ζητούμενο στη χώρα μας.

Την ίδια δε στιγμή κατά την οποία η νέα τάση που διαμορφώνεται στα συστήματα υγείας των αναπτυγμένων χωρών θέλει τους ασθενείς να συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στις αποφάσεις που τους αφορούν σε ατομικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα στον σχεδιασμό της πολιτικής υγείας, γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση των ψυχικά πασχόντων η χώρα μας εμφανίζει ένα σημαντικό έλλειμμα δημοκρατίας.

Αυτό διότι, δυστυχώς, λόγω της έντασης του φαινομένου, η εξήγηση η οποία μπορεί να δοθεί για την ως άνω διαχείριση δεν εξαντλείται στα επιβεβαιωμένα κενά του συστήματος υγείας (σε οικονομικούς πόρους, υποδομές, εξειδίκευση κ.λπ.), αλλά οφείλει να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ασθενών, όπως π.χ. η (μη) δυνατότητά τους για άσκηση πίεσης, διεκδίκηση δικαιωμάτων, παρεμβάσεις στην χάραξη πολιτικής υγείας κ.ά. Για τον λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα αναφέρεται σε έλλειμμα Δημοκρατίας στην Υγεία, υπό την έννοια ότι τόσο κατά τη λήψη αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο όσο και κατά τον συνολικό σχεδιασμό της πολιτικής για την ψυχική υγεία, η παρουσία και εκπροσώπηση των ασθενών, αντίστοιχα, είναι υποτυπώδης ή/και προσχηματική.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι η επέκταση μιας τέτοιας έρευνας, η οποία αναδεικνύει την επιστημονική, θεραπευτική, ηθική και πολιτική διάσταση του προβλήματος και σε άλλες Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) που μαστίζονται από την κρίση σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση της υπόλοιπης Ευρώπης, είναι απαραίτητη για την ανάδειξη όλων των πτυχών του ζητήματος αλλά και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών. Μια τέτοια προοπτική ελπίζουμε ότι θα στηριχθεί ενεργά από τους Έλληνες και ξένους προοδευτικούς Βουλευτές, Ευρωβουλευτές και θεσμικούς παράγοντες.

Ίσως αξίζει να σκεφτούμε συλλογικά ξανά το πρόσταγμα του FRANCO BASAGLIA: «Ενάντια στην απαισιοδοξία της λογικής, για την αισιοδοξία της πράξης».

1. Για το ζήτημα της Δημοκρατίας στην υγεία βλ. ενδεικτικά: Σουλιώτης Κ. (επιμ.): «Δημοκρατία, Πολίτες και Πολιτική Υγείας. Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων - Ομάδες Πίεσης και Συμφερόντων - Σύλλογοι Ασθενών», Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2014, ενώ ειδικά για τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων: Στυλιανίδης Σ. (επιμ.): «Ενδυνάμωση και συνηγορία. Για μια δημοκρατία της ψυχικής υγείας», Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2016.

 

* Το κείμενο υπογράφουν

  • Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΠΑΨΥ
  • Λίλη-Ευαγγελία Πέππου, Ψυχολόγος, ΕΠΑΨΥ
  • Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

ΠΗΓΗ: tvxs.gr

Oσοι κατέγραφαν στα κινητά τους την πτώση του ήδη νεκρού σώματος στο κρατίδιο της Θουριγγίας έχουν βρει το δικό τους αντίδοτο. Ξεγελούν τον θάνατο καταγράφοντάς τον.

 

«Περαστικοί φώναζαν “πήδα” προτού ο έφηβος μετανάστης πηδήξει από τον πέμπτο όροφο του συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη της ανατολικής Γερμανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Από τα διπλανά μπαλκόνια γείτονες απαθανάτιζαν το γεγονός στα κινητά τους».

Ένας πολλαπλά χρήσιμος θάνατος. Ναι! Το γνωρίζουμε πλέον καλά, η εποχή μας ακόμα και τον θάνατο τον καθιστά ευτελές παίγνιο στα χέρια απελπισμένων ή ήδη νεκρών ανθρώπων.

Άνθρωποι προϊόντα μιας ανελέητης εποχής. Η κάθε εποχή κατοικείται από τους κατοίκους που της αρμόζουν. Άθλιες εποχές εκτρέφουν άθλιους ανθρώπους.

Αδιανόητοι άνθρωποι γράφουν την ιστορία μιας αδιανόητης εποχής. Το αίμα, το μίσος για τον άλλον που έντεχνα κρύβει το μίσος για τον εαυτό.

Εναν εαυτό όλο και πιο ανήμπορο, όλο και πιο διατεθειμένο να αδειάζει από μέσα του όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό που λέμε «άνθρωπος»: την επιείκεια, την ευμένεια, τη συμπόνια, την αποδοχή του άλλου.

Για να αντέξεις τη βαρβαρότητα που υφίστασαι γίνεσαι ο ίδιος βάρβαρος; Aρκεί αυτή η γενίκευση; Πόσο απαλλασσόμεθα μέσα από αυτά τα γενικόλογα και κάπου, κάπως, καταπραϋντικά σχήματα που κατά καιρούς χρησιμοποιούμε. Ως άλλοθι; Ως αντίδοτο στον θάνατο; Yπάρχει αντίδοτο;

Όσοι κατέγραφαν στα κινητά τους την πτώση του ήδη νεκρού σώματος στο κρατίδιο της Θουριγγίας έχουν βρει το δικό τους αντίδοτο. Ξεγελούν τον θάνατο καταγράφοντάς τον.

Ξεγελούν την αθλιότητα της ύπαρξής τους φωνάζοντας «άντε πήδα» στον νεαρό. Γίνονται δήμιοι. Ο δήμιος είναι οχυρωμένος. Ο δήμιος δεν είναι θύμα. Ο δήμιος τρέφεται από το αίμα του άλλου και γλιτώνει από την αίσθηση ότι και ο ίδιος είναι μελλοθάνατος.

Τώρα συμβαίνει στην Ανατολική Γερμανία, αλλά δεν είναι καθόλου μακριά μας. Είναι δίπλα μας, μέσα μας. Δεν πρόκειται μόνο για την ηδονοβλεπτική όραση του σώματος του νεαρού μετανάστη που πέφτει, είναι το δικό μας σώμα που βυθίζεται στο κενό. Σε μια μαύρη τρύπα χωρίς όρια.

Η καθημερινή βία φασιστικών μορφωμάτων στον τόπο μας και στην Ευρώπη, το κοινότοπο της βίας, της εγκατάλειψης μέσα στην κρίση, της καθημερινής παραβίασης των δικαιωμάτων των πολιτών για μια αξιοπρεπή πρόσβαση σε διαλυμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δεν συγκαλύπτονται με εράνους ή φιλανθρωπικές δράσεις απέναντι στο απέραντο αβοήθητο ανθρώπινο τοπίο.

Εξάλλου, η ίδια η εκδραμάτιση του προσφυγικού ζητήματος γίνεται από πολλούς σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης ενός εσωκομματικού παιχνιδιού με γεωγραφικά και οικονομικά οφέλη.

Είναι ο ίδιος ο κανιβαλισμός της αγέλης που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο. Ο,τι δεν συμφωνεί με εμένα είναι απέναντί μου, το διαφορετικό πρέπει να φιμωθεί ή να εξαφανιστεί. Η αγέλη θέλει θέαμα και αίμα ακόμα και αν αυτό προσφέρεται από έναν αυτοκτονικό μετανάστη.

Κι εμείς οι «ευαίσθητοι πολίτες» πώς διαχειριζόμαστε τη φρίκη; Πόσο δεν ζούμε κι εμείς μαζί της, έχοντας μάλιστα ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Τη δήθεν ανθρωπιά μας, εκείνη που μας παροτρύνει, και καλά, να διαφοροποιούμαστε από τα κτήνη και να τα καταγγέλλουμε.

Πόσο μεγάλο το ναρκισσιστικό όφελος που αντλούμε μέσα από μια τόσο εύκολη και ανέξοδη καταγγελία της φρίκης;

Πόσο αυτή η κοινωνία, που όλα τα αλέθει και τα πολτοποιεί, δεν έχει τη δύναμη ακόμα και τον καταγγελτικό λόγο, ακόμα και το συναίσθημα της αγανάκτησης απέναντι στο αποτρόπαιο, να το αφυδατώνει, να το αδειάζει από την όποια του δύναμη; «Υποφέροντας εξ αποστάσεως» όπως θα έλεγε μέσα από το ομώνυμο έργο του ο Μπολτάνσκι, «souffrance à distance».

Μια έγνοια εξ αποστάσεως για τον αναξιοπαθούντα επιχειρούμε κι εμείς εδώ. Κομμάτι κι εμείς μιας κοινωνίας του θεάματος που έτσι κι αλλιώς ψευτίζει τα συναισθήματα και τα στερεί από τη δύναμή τους και τα εγκαταλείπει σε ένα «ως εάν» (as if) λόγο, αφυδατωμένο και αποξενωμένο από την όποια αλήθεια και δύναμή του.

Η φρίκη δεν κατευνάζεται με το να την αναδεικνύεις. Η καταγγελία της φρίκης δεν μας απαλλάσσει από το μερίδιό μας σε αυτήν. Η φρίκη μάς αφορά και δεν μας εξιλεώνει η καταγγελία της.

Η εύκολη και ανέξοδη καταγγελία της μέσα σε λίγες γραμμές που και αυτές θα ενσωματωθούν στην αδηφάγο κοινωνία του θεάματος.

Αν κάτι μας ανατριχιάζει λοιπόν είναι το γεγονός ότι και η σκέψη μας, ναι αυτό το τελευταίο προπύργιο της ανθρώπινής μας υπόστασης, το γεγονός δηλαδή ότι μπορούμε ακόμα να καταγγέλλουμε τη φρίκη, ότι μπορούμε ακόμα να αντιλαμβανόμαστε το ισχνό όριο που χωρίζει το παθολογικό από το φυσιολογικό, ακόμα και αυτή η σκέψη μας κινδυνεύει να μπει στην υπηρεσία της θεαματικοποίησης.

Ακόμα και αυτή η σκέψη μας, το ύστατο ανάχωμα στον θάνατο, γίνεται ένα κομμάτι στην υπηρεσία της διαχείρισής του. Η κοινοτοπία του κακού ερωτοτροπεί επικίνδυνα με τη σκέψη μας. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη ήττα μας…

Πέρα από τις διακηρύξεις για «επανίδρυση» του κράτους και των θεσμών, ίσως το πιο επείγον είναι η επανίδρυση του εαυτού μας.

Με τη φρίκη που αυτή αναπόφευκτα εμπεριέχει…

 

Φωτεινή Τσαλίκογλου: καθηγήτρια Ψυχολογίας, συγγραφέας,

Στέλιος Στυλιανίδης: ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

 

Απορίες για τον χορό της αυταπάτης και των διαψεύσεων

Στις 29/6/2013, σε μια γνωστή πολιτική εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης, ο αριστερός σκηνοθέτης Νάνι Μορέτι (φωτό δεξιά) απευθύνθηκε στον τότε γραμματέα του PD Μάσιμο ντ’ Αλέμα με μια φράση που έμεινε χαραγμένη στον ματαιωμένο κόσμο της ιταλικής Αριστεράς: «Σύντροφε Ντ’ Αλέμα, πες κάτι αριστερό ή τουλάχιστον πες κάτι».

Επειτα από δεκαοκτώ μήνες διακυβέρνησης πρώτη φορά Αριστεράς και προερχόμενος από τις τάξεις της Ανανεωτικής Αριστεράς θέλω να διατυπώσω τρεις βασικές απορίες γι’ αυτή τη σύντομη αλλά ιστορική εμπειρία στη χώρα μας.

Είναι απορίες που δεν αποτιμούν το σύνολο της διακυβέρνησης αλλά θέτουν σχηματικά ορισμένα θέματα που συνδέονται με την ιστορική κουλτούρα της Αριστεράς.

1. Η Αριστερά έχει, άραγε, ηθικό πλεονέκτημα απέναντι στους ιστορικούς της αντιπάλους;

Μια θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα στην ανομία, τη διαφθορά και τον πελατειασμό του παλαιού πολιτικού συστήματος εξουσίας και του νέου θα έπρεπε να είναι η αξιακή υπεροχή, αυτό που ο Ενρ. Μπερλίνγκουερ ονόμασε το 1981 ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς, σχετικά με την άλωση του κράτους.

Ακούω συχνά από φίλους και στελέχη της κυβερνώσας Αριστεράς το βασικό επιχείρημα ότι αν δεν αντικαταστήσουμε τα παλαιά στελέχη και μηχανισμούς που αντιστέκονται σε κάθε προοδευτική μεταρρύθμιση με δικούς μας ανθρώπους, τότε το πρόταγμα αλλαγής που επαγγέλλεται η Αριστερά παραμένει μετέωρο.

Οσο, όμως, χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα αναπαραγωγής του πελατειασμού για έναν άλλο σκοπό, τελικά ακυρώνεται ο ίδιος ο σκοπός. Ενδεικτικά παραδείγματα:

■ Ο «πόλεμος κατά της ολιγαρχίας» γίνεται επιλεκτικά και αποσπασματικά μέσα από την αντικατάσταση του παλαιού κατεστημένου διαπλοκής με μια νέα γενιά παραγόντων της αγοράς που δεν διακρίνονται ούτε για τη διαφάνεια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ούτε για την απόστασή τους από την κυβέρνηση.

■ Η αντικατάσταση πολλών ανώτερων στελεχών της διοίκησης με τεκμηριωμένη τεχνοκρατική εμπειρία και αποτελεσματικό έργο με στελέχη των οποίων τα βιογραφικά περιορίζονται στις κομματικές περγαμηνές είναι ένας ισχυρός δείκτης αλλοτρίωσης συνειδήσεων μέσα από τον βολονταρισμό άλωσης του κράτους.

Η κουλτούρα της Αριστεράς για την αριστεία, την αξιοκρατία και την πρόοδο αντικαθίσταται από ένα χυδαίο παιχνίδι κομματικών κύκλων επιρροής.

■ Το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αναδιανομής του πλούτου και της προστασίας των φτωχοποιημένων στρωμάτων-θυμάτων της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας δεν υπηρετείται με την άκριτη υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης (μισθωτών και συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), αφήνοντας ανέγγιχτη τη μαύρη οικονομία, τo λαθρεμπόριo και τον παρασιτισμό που συνδέεται ακόμη και τώρα με το κράτος.

2. Γιατί η Αριστερά φοβάται τη γνώση και την καινοτομία;

Με το τρίτο Mνημόνιο συνεχίζεται η απουσία εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, την ανάδειξη νησίδων καινοτομίας, τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για νέες επενδύσεις, τη δημιουργία ερευνητικών πανεπιστημιακών κέντρων που να συνδέονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Τι είναι αυτό που εμποδίζει τους υπεύθυνους υπουργούς και τα επιτελεία τους να διευρύνουν έναν κύκλο συνεργασιών-συμμαχιών προσφοράς τεχνογνωσίας προκειμένου να θέσουν στόχους, συνεκτική μεθοδολογία και αξιολόγηση στην πραγμάτωση ενός άλλου αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα;

Πώς μπορεί να ερμηνευτεί η δομική καχυποψία απέναντι σε πολλαπλές προτάσεις καινοτομίας που υποβάλλονται (π.χ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) σε κάθε αρμόδιο υπουργείο και που θα μπορούσαν να αλλάξουν τόσο την υφεσιακή κατάσταση όσο και την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ξένους εταίρους; Μέσα από ποια υπόθεση εργασίας αναβάθμισης της Παιδείας αντλείται το επιχείρημα-κλείσιμο του ματιού κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων για την είσοδο σε χαμηλής ζήτησης σχολές;

Η διστακτικότητα απέναντι σε κάθε μορφής συνέργεια ιδιωτικού-δημόσιου προς όφελος του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων και προς ενίσχυση της καταρρέουσας υλικοτεχνικής υποδομής τους στηρίζεται, άραγε, στην ιδεοληψία διχοτόμησης δημόσιου (καλού) - ιδιωτικού (κακού);

Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ) μπορεί να περιορίζεται στην ενίσχυση των κοινωνικών παντοπωλείων και ιατρείων με την Tοπική Aυτοδιοίκηση χωρίς την ύπαρξη συγκροτημένου εθνικού σχεδίου για την αναβάθμιση της υγείας, της ψυχικής υγείας και της πρόνοιας;

Η προσφερόμενη ξένη τεχνογνωσία αλλά και η συσσωρευμένη εμπειρία στα ΑΕΙ από δίκτυα ξένων συνεργασιών δεν θα έπρεπε να μας οδηγεί να ανακαλύπτουμε τον τροχό το 2016.

Οι νησίδες καινοτομίας και οι καλές πρακτικές, ακόμη και στη χώρα μας, υπάρχουν και τυγχάνουν αναγνώρισης από διεθνείς εταίρους, αλλά συσκοτίζονται παντελώς από τους τοποτηρητές της κομματικής ορθότητας.

3. Ο αριστερός λαϊκισμός αποτελεί ορθολογικό τρόπο ανάλυσης της πραγματικότητας και των παθογενειών της;

Οι διακηρύξεις για την επιστροφή στην προ μνημονίου κατάσταση, η διέγερση του συλλογικού θυμικού, η πριμοδότηση της απλουστευτικής και πρωτόγονης σκέψης, οι πολλαπλοί διχασμοί, η ρηχή σαγήνη του πλήθους από τον ηγέτη, αποτελούν, άραγε, αριστερά προτάγματα;

Δεχόμενοι ότι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων ήταν αρνητικός για την Αριστερά, σε αντίθεση με τις αρχικές αυταπάτες, αφήνουν να εννοηθεί ότι η ωριμότητα και η σοφία του λαού μέσα από μια στιβαρή αριστερή καθοδήγηση θα θριαμβεύσουν.

Αυτή η αφήγηση της Αριστεράς συσκοτίζει τη βασική διαπίστωση πολλών μελετητών ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει μόνο τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά αποτελεί η ίδια τη μήτρα του προβλήματος.

Μια κατακερματισμένη κοινωνία, βυθισμένη σε αυταπάτες, διαψεύσεις, άγνοια, ατομικισμό, κατάθλιψη, απελπισία, παθητικότητα πρέπει να διαπαιδαγωγείται για ακόμη μία φορά μέσα από νέου τύπου λαϊκιστικές ψευδαισθήσεις;

Είναι δυνατόν να προστατεύουμε συντεχνίες, κομματοκρατία, πελατειασμό και να υποσχόμαστε ανάπτυξη χωρίς ριζικές αλλαγές, χωρίς βαθύτερη αυτογνωσία για τη συλλογική μας αποτυχία, χωρίς ανάδειξη και της ατομικής ευθύνης;

Είμαι βαθιά πεισμένος ότι μπορεί να υπάρξει μια ατζέντα προοδευτικών, αριστερών μεταρρυθμίσεων, ακόμη και μέσα στην οικονομική δυσπραγία, που θα σηματοδοτούσε ένα νέο παράδειγμα διακυβέρνησης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Ο Μάσιμο ντ’ Αλέμα ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Νάνι Μορέτι. Δυστυχώς.

*Kαθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής

 

 

 

 Ο καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης τοποθετείται σχετικά με το φαινόμενο ένταξης νεαρών ατόμων σε φονταμελιστικές οργανώσεις. Πατήστε στην εικόνα για να δείτε τη συνέντευξη.

 

Όσο περνούν οι ώρες ολοένα και περισσότερα στοιχεία γίνονται γνωστά για τους δύο τζιχαντιστές που επέδραμαν στην εκκλησία του Σεντ-Ετιέν-ντι-Ρουβρέ στη Νορμανδία και έσφαξαν τον 84χρονο ιερέα της πριν πέσουν νεκροί από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο πρώτος που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ήταν ο 19χρονος Γάλλος, αλγερινής καταγωγής, Αντέλ Κερμίς. Είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στον τζιχαντισμό, προσπάθησε, δίχως επιτυχία, δυο φορές, να ταξιδέψει στη Συρία, είχε κάνει φυλακή, φορούσε ‘βραχιολάκι’ επιτήρησης και παρότι, από το μακελειό στο περιοδικό Charlie Hebdo, το 2014, και μετά απειλούσε ανοικτά με επιθέσεις εναντίον των ‘απίστων’, η σχεδόν ‘προαναγγελθείσα’ δράση του δεν συγκρατήθηκε. Φίλοι και γνωστοί στους οποίους συχνά-πυκνά έκανε κηρύγματα μίσους, τον χαρακτήρισαν «ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει».Ένας γνωστός του, μάλιστα -γράφει ο Guardian- είπε στο ραδιόφωνο του RTL ότι «δεν μου έκανε εντύπωση ότι το έκανε αυτός, όλα για τέτοια πράγματα μιλούσε».

 

kermiche copy

Αριστερά ο Αντέλ Κερμίς, δεξιά ο ναός του Σεντ-Ετιέν-ντι-Ρουβρέ - Πηγή: twitter/Reuters

Μαζί με τον Κερμίς στην αιματηρή επίθεση στο ναό της Νορμανδίας ήταν ένας συνομήλικος του από τη νοτιο-ανατολική Γαλλία, τον οποίον οι Αρχές προσώρας αναφέρουν ως Abdel Malik PΔεν είχε φάκελο στην αστυνομία.

Είχε όμως ριζοσπαστικοποιηθεί όπως ακριβώς και ο Αντέλ Κερμίς και παρότι, σε αντίθεση με αυτόν, ήταν ‘κάτω από τα ραντάρ’ ήταν εξίσου έτοιμος. Όσο έτοιμοι, δυστυχώς, απ’ ότι δείχνει η ζοφερή πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί νέοι -άνδρες και γυναίκες- μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς σε δυτικές χώρες.

Τι είναι, άραγε, αυτό που ωθεί ολοένα και περισσότερα απ’ αυτά τα παιδιά στον τζιχαντισμό;

 

Η εξαθλίωση και η απομόνωση απαντούν οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη του φαινομένου κυρίως σε ό,τι αφορά την επαναληπτικότητα και την κλιμάκωση των μορφών βίας.

Όπως αναφέρει στο CNN Greece ο καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Στέλιος Στυλιανίδης, πολλά από τα μουσουλμανόπαιδα κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν νοιώθουν ενσωματωμένα στις κοινωνίες της Δύσης, δεν χτίζουν δεσμούς με γηγενείς αλλά με άτομα ίδιας καταγωγής, δεν διαβλέπουν ελπίδα για το αύριο. Έτσι οι φονταμενταλιστές τους πείθουν ότι το 'δυτικό παράδειγμα' έχει ναυαγήσει, είναι 'ο εχθρός' και πρέπει να εξολοθρευτεί.

 

ΠΗΓΗ: CNN.GR

Ο Φρόυντ έδειξε από το 1901, στην «Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής», ότι οι παραπραξίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι lapsus linguae, ήταν σχηματισμός συμβιβασμού μεταξύ της συνειδητής πρόθεσης του ατόμου και της απώθησης. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η παραπραξία είναι, σε ένα άλλο επίπεδο, μια «επιτυχημένη πράξη»: Η ασυνείδητη επιθυμία πραγματώνεται τελικά με έκδηλο, φανερό τρόπο, ανεξάρτητα από τη βούληση του ατόμου.

Ο παλιός συμφοιτητής και φίλος Γιάννης Μουζάλας διέπραξε άθελά του ένα ατόπημα: Με μια παραπραξία του κατάφερε να αναδείξει στην επιφάνεια τη συλλογική «συμφωνία διάψευσης» (Ρενέ Καές) και για τα εθνικά θέματα πάνω στην οποία στηρίζεται η ένοχη σιωπή του πολιτικού συστήματος.

Εξηγούμαι: Η ΠΓΔΜ ή Σκόπια ή FYROM είναι ένας εθνικός νεολογισμός στον οποίο κατέφυγε η ελληνική πολιτική ελίτ επειδή δεν κατάφερε σε μια κρίσιμη ιστορική στιγμή (πακέτο Πινέιρο, 1992) να συγκροτήσει προς όφελος του έθνους έναν έξυπνο σχηματισμό συμβιβασμού, όπως ακριβώς μας έδειξε ο Φρόυντ για τις παραπραξίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, μη επαγγελματίας πολιτικός και ενδεχομένως εξαντλημένος από την βαρύτατη ατζέντα την οποία καλείται να διαχειριστεί, διέπραξε το μέγιστο «εθνικό ολίσθημα»: Αποκάλεσε «Μακεδονία» τη χώρα που 140 χώρες του κόσμου και όλα τα ξένα ΜΜΕ αποκαλούν «Μακεδονία».

Χωρίς πρόθεση δημόσιας ψυχανάλυσης στον Γιάννη, μπορώ να υποθέσω ότι, όντας σε διαρκή ώσμωση με τους ξένους συνομιλητές του που χρησιμοποιούν την ονομασία «Μακεδονία», ενδεχομένως ασυνείδητα, εξέφρασε μια «λύση», που λόγω πολιτικής ανικανότητας και διπλωματικού μαξιμαλισμού δεν καταφέραμε να πετύχουμε. Ένας γεωγραφικός προσδιορισμός της «Μακεδονίας» θα είχε αποτρέψει μια σειρά από άχρηστες εντάσεις, θα είχε μειώσει την έξαλλη πατριδοκαπηλία, τον εθνικιστικό παροξυσμό και τον χορό της υποκρισίας.

Η δυσαρμονική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δείχνει τώρα τα όριά της: Η εμμονική προτροπή του Π. Καμμένου για την παραίτηση του Γ. Μουζάλα δημιουργεί μείζον θέμα στην κυβερνητική συνοχή υπονομεύοντας την – έτσι κι αλλιώς προβληματική – διαχείριση τεράστιων και πολύπλοκων προβλημάτων.

Η επιστροφή του απωθημένου για την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ θριαμβεύει: Πρέπει να συνυπάρξει με έναν ανόητο και ανεύθυνο εταίρο που έχτισε την πολιτική υπόσταση και τη φυσιογνωμία του παίζοντας με θέματα ψευδούς εθνοκεντρισμού και ψευδούς συνείδησης.

Τι να πει κανείς, όμως, για τον «εκσυγχρονιστή» πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη που αρνείται και απωθεί ταυτόχρονα την ιστορία του πατέρα του στο μακεδονικό αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του ως μετριοπαθή κεντροδεξιό, σύμφωνα με το προφίλ που ο ίδιος προβάλλει. Η as if εικόνα «μεταρρυθμιστή» που προσπάθησε να σφυρηλατήσει όλο αυτό το διάστημα κατέρρευσε στην πρώτη αναμέτρησή του με την βαθιά ΝΔ. Δηλαδή, η «εκσυγχρονιστική» εξαγγελία ηττήθηκε από τη γνωστή εθνικολαϊκιστική επανάληψη.

Το αποκρουστικό αυτό παζλ συμπληρώνεται από τον επαγγελματία υπερπατριώτη Ανδρέα Λοβέρδο, γνωστό υπέρμαχο της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ανοχής (βλ σκάνδαλο οροθετικών γυναικών) και από τον αναπάντεχα μακεδονομάχο Χάρη Θεοχάρη του Ποταμιού που σύρθηκε πίσω από τη ΝΔ.

Η εθνική μυθοπλασία και πρωτόγονη εξιδανίκευση του ένδοξου παρελθόντος αποτέλεσαν διαχρονικά έναν συλλογικό μηχανισμό στρεβλής και μυωπικής ανάλυσης της πραγματικότητας.

Οι φανατικοί πατριδοκάπηλοι μισούν την πολυπλοκότητα. Αρκούνται σε πολεμοχαρείς ιαχές, προσπαθώντας μάταια να καλύψουν τη γύμνια τους και την εθνική αποτυχία μιας χρεοκοπημένης χώρας. Χωρίς ίχνος ντροπής, ενοχής και εσωτερίκευσης της ευθύνης τους.

Ίσως κάτι λέει για τη μικροκομματική καπηλεία με στόχο την παραίτηση του Γ. Μουζάλα, ανθρώπινα και όχι πολιτικά, μια παλιά γαλλική παροιμία: «Μιλούν για τη φιλία και είναι υποκριτές, μιλούν για τον έρωτα και είναι άπιστοι, μιλούν για μένα και δεν με ξέρουν».

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Απόψεις

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook