Απόψεις

 Την ανάγκη για άμεση συγκρότηση σχεδίου δράσης με διεθνή συμμετοχή για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην ψυχική υγεία υπογραμμίζει ο ψυχολόγος Παναγιώτης Χονδρός, πρόεδρος της ΕΠΑΨΥ, που προετοιμάζει μια πρωτοβουλία έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στην Αγγελική Σπανού

 

 

 

Δύσκολοι καιροί για ψυχικά πάσχοντες;

Η ψυχική διαταραχή είναι πάντα δύσκολη για κάθε άτομο που ασθενεί και τους συγγενείς του, γιατί εκτός από τα συμπτώματα της ασθένειας έχει να αντιμετωπίσει την κοινωνική προκατάληψη, που τον θέλει εξ ορισμού επικίνδυνο, ανίκανο ή άβουλο, την έλλειψη κατάλληλων και προσβάσιμων υπηρεσιών και το γεγονός ότι ιστορικά η φωνή των ψυχικά πασχόντων, η δυνατότητά τους, δηλαδή, να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν, ήταν ιδιαίτερα αδύναμη.

 

Πού βρίσκεται σήμερα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση;

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει πολλά πράγματα στη χώρα μας και αρκετά από αυτά είναι σημαντικά. Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και κάποιες περιοχές να είναι εντελώς ακάλυπτες από υπηρεσίες. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης έχει υπάρξει, σύμφωνα και με στοιχεία του ΟΟΣΑ, μια περικοπή χρηματοδότησης της τάξης του 55% στην ψυχική υγεία. Έτσι, αντί να ενισχύονται οι δομές ψυχικής υγείας σε περίοδο κοινωνικής κρίσης, αποδυναμώνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω λήξης σχετικής χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ το τέλος του 2015, 215 κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας θα βρεθούν σε ένα κενό χρηματοδότησης 35 εκατ. ευρώ το 2016. Το υπουργείο αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά, καθώς τα περιθώρια αντίδρασής του είναι πολύ στενά, αντιμετωπίζουμε ξανά, μετά το 2013, το φόβο κλεισίματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης τεράστιο πρόβλημα αποτελεί η αδυναμία νέων προσλήψεων, που, όπως σε όλη την υγεία, δημιουργεί αδιέξοδα σε πολλές υπηρεσίες.

 

Μετριέται η επιδείνωση σε θέματα ψυχικής υγείας στη διάρκεια της κρίσης;

Παγκοσμίως θεωρείται πλέον «αδιάσειστο» γεγονός η συσχέτιση μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, όπως η ανεργία ή το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, το να χάνει κάποιος την κοινωνική του θέση, η έλλειψη προστασίας των ανηλίκων κ.λπ., και των προβλημάτων υγείας. Πολύ απλά, όσο δυσκολεύουν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος να ασθενήσει ή να έχει πιο αρνητική εξέλιξη το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αυτό έχει αρχίσει να καταγράφεται και στη χώρα μας. Έχει καταγραφεί ένας τριπλασιασμός στα συμπτώματα κατάθλιψης την περίοδο 2008-2011. Η χώρα μας, που διαχρονικά παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη, παρουσίασε τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του αριθμού αυτοκτονιών (36%) την περίοδο 2007-2011. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι Έλληνες αλλάζουν ή εγκαταλείπουν τη θεραπεία τους για λόγους οικονομικούς ή δυσκολίας πρόσβασης στις υπηρεσίες. Σε αυτά τα δεδομένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που αναφέρει η πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το υπουργείο Υγείας, ότι μόλις 32% των ατόμων που έχουν κάποιο πρόβλημα βλέπουν κάποιον ειδικό. Δηλαδή επτά στους δέκα δεν έχουν φροντίδα για το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε αν για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ασθένεια, π.χ. ορθοπεδικό ή καρδιολογικό πρόβλημα, δεν βλέπαμε κάποιον γιατρό.

 

Με αύξηση των ασθενειών και μείωση των οικονομικών δυνατοτήτων, τι μπορεί να γίνει;

Βλέπουμε έναν φαύλο κύκλο φτώχειας και ψυχικής ασθένειας: η φτώχεια θα προκαλεί εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας και αυτά με τη σειρά τους αποκλεισμό και αναπηροποίηση, που θα εντείνουν τη φτώχεια. Για να σπάσει ο κύκλος αυτός πρέπει να οργανώσουμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συντονισμένες και ολοκληρωμένες δράσεις που να εμπλέκουν όλους τους ειδικούς (υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς κ.ά.), αλλά και ευρύτερους φορείς (θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, δίκτυα αλληλεγγύης, τους ίδιους τους ωφελούμενους, την τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία), ώστε να αντιμετωπιστούν τα σύνθετα προβλήματα κοινωνικής οδύνης.

 

Υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη, ακόμη και αν βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει παρουσιάσει εδώ και χρόνια μοντέλα λειτουργίας των υπηρεσιών με λίγους ή περιορισμένους πόρους. Ξέρουμε ότι η αποδοτική λειτουργία ενός δημόσιου συστήματος, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών και η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, δεν εξαρτάται μόνο από τους οικονομικούς πόρους. Έχουμε πολλά χρήσιμα μαθήματα να λάβουμε υπόψη από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, παρά τα οικονομικά προβλήματα κι εκεί, έχει κάνει σημαντικά βήματα στη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών. Ένα βασικό βήμα είναι να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι υφιστάμενοι πόροι, μέσω ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, της επιστημονικής αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σωστής λειτουργίας του συστήματος μέσω συντονισμού και εφαρμογής αυτού που στην ψυχιατρική λέμε τομεοποίηση. Την ύπαρξη, δηλαδή, ενός τομέα ευθύνης μέσα στον οποίο οι κοινοτικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες συντονίζονται και καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η ουσιαστική συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των συγγενών τους στην οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση των υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής είναι οι ομάδες αυτοβοήθειας. Μέσα από τα επιστημονικά και κοινωνικά φόρουμ έχουμε αναδείξει την ανάγκη για άμεση συγκρότηση σχεδίου δράσης με διεθνή συμμετοχή για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην ψυχική υγεία ως στοιχείου της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα.

 

Λειτουργεί το μοντέλο των ομάδων αυτοβοήθειας;

Η έννοια της αυτοβοήθειας είναι αναγνωρισμένη διεθνώς και θεωρείται μέρος του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας, γιατί θεωρείται ότι συμπληρώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες, αλλά και ότι βοηθάει τους ίδιους τους ασθενείς να αναπτύξουν κοινωνικά δίκτυα και να ενδυναμώσουν τις δράσεις τους. Πλέον, με το πρόγραμμα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη» που υλοποιούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ και το Ψυχιατρικό Κέντρο Salten της Νορβηγίας, βλέπουμε ότι μπορεί, με κατάλληλη εκπαίδευση και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, να λειτουργήσει και στην Ελλάδα. Σχεδιάζουμε τη συνέχιση και την επέκταση αυτού του προγράμματος. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τη European Alliance Against Depression και αναζητούμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη μεταφορά και στα ελληνικά ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοβοήθειας –με την υποστήριξη πάντα και ειδικών– που χρησιμοποιείται σε 13 γλώσσες και έχει αξιολογηθεί θετικά. Επίσης, θα οργανώσουμε ειδική εκπαίδευση για την έγκαιρη παρέμβαση σε θέματα αυτοκτονικότητας.

 

Τι ανταπόκριση έχει η ιστοσελίδα «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη»;

Στην ιστοσελίδα αυτή συγκεντρώνουμε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις ομάδες αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη. Παράλληλα, όμως, θέλουμε να γίνει και ένας διαδικτυακός τόπος επικοινωνίας ατόμων με κοινές εμπειρίες και προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω του φόρουμ, των κοινωνικών δικτύων και των προσωπικών αφηγήσεων που συλλέγονται. Βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς αυξάνεται και δεχόμαστε πολλά μηνύματα. Αυτό δείχνει αφενός ότι υπάρχει ανάγκη στον κόσμο, αλλά και ότι με την κατάλληλη υποκίνηση υπάρχει θέληση για αλλαγή και επένδυση στην ελπίδα.

 

Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο της ΕΠΑΨΥ;

Θέλουμε να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε δράσεις μας που έχουν θεωρηθεί καλές πρακτικές, όπως οι κινητές μονάδες και το κέντρο ημέρας με τη μονάδα κατ’ οίκον παρέμβασης. Ήδη με επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό διαμορφώνουμε μια πρόταση για τη σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ψυχιατρικών περιστατικών σε κρίση που χρήζουν νοσηλείας σε όλες φάσεις (διαχείριση περιστατικού στην κοινότητα, διαδικασία ψυχιατρικής διάγνωσης, μεταφορά για νοσηλεία, νοσηλεία, μετανοσοκομειακή φροντίδα κ.λπ.). Το νέο αυτό σύστημα θα αφορά την ενίσχυση του συντονισμού και της δικτύωσης των υπηρεσιών του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε (στη βόρεια Αττική), καθώς και την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (επαγγελματιών υγείας, αστυνομικών, δικαστικών λειτουργών κ.λπ.) σε τρόπους ορθής διαχείρισης ψυχιατρικών περιστατικών σε κρίση που χρήζουν νοσηλείας. Θέλουμε, δηλαδή, να δείξουμε ότι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με την κατάλληλη εκπαίδευση και συντονισμό μπορούν οι κοινοτικές υπηρεσίες να αποτρέψουν την ανάγκη για συνεχείς ή μακρές νοσηλείες.

 

[Free Sunday, τεύχος 343] 

ΠΗΓΗ: Free-Sunday.gr

 Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει από αυτό το site «Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη», η αντιμετώπιση της κατάθλιψης στηρίζεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων (ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, εκμάθηση διαχείρισης των συμπτωμάτων από το ίδιο το άτομο, διατροφή, άσκηση, αλλαγή τρόπου ζωής και φάρμακα).

 

 

 Μέσα σε αυτό το πολύπλοκο menu, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχουν μια ιδιαίτερη θέση, στο βαθμό που στο ευρύ κοινό δημιουργείται συχνά μία σύγχυση για τη δράση τους, τις ενδείξεις και τις παρενέργειές τους. Για μερικούς τα αντικαταθλιπτικά είναι τα χάπια της ευτυχίας (π.χ. η ευρύτατη χρήση του Prozac στις Η.Π.Α.) ή μόδα, χωρίς να υπάρχει πραγματική ιατρική ένδειξη για συνταγογράφησή τους.

 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Ε.Ο.Φ. οι Έλληνες καταφεύγουν με αυξητικές τάσεις κάθε χρόνο στη χρήση ψυχοφαρμάκων (στα λεγόμενα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά) προκειμένου να αντιμετωπίσουν, συχνά χωρίς συμβουλή ή επίσκεψη σε ειδικό, τις διάφορες ψυχοσωματικές διαταραχές που έχουν ή νομίζουν ότι έχουν.

 Εξ άλλου οι κοινές ψυχικές διαταραχές επικρατούν στο 15-20% του γενικού πληθυσμού και δυστυχώς μόνο το ¼ αυτού του πληθυσμού λαμβάνει (και όχι πάντα) μία θεραπεία και αντιμετώπιση με ορθολογική χρήση των φαρμάκων.

 Συνήθως η ελαφρά και μέτριας μορφής κατάθλιψη δεν χρειάζεται αντικαταθλιπτικά. Ωστόσο, η απόφαση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών θα πρέπει να λαμβάνεταιαπο τον ψυχίατρο, σε συνεργασία με τον ασθενή και την οικογένειά του, αν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να υπάρχει συστηματική λήψη της αγωγής. Προϋποθέσεις για αυτή την απόφαση είναι ο προσδιορισμός της φύσης και σοβαρότητας της κατάθλιψης συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκτονικότητας, οι πεποιθήσεις και προκαταλήψεις του ασθενούς και της οικογένειάς του για τα φάρμακα, καθώς και η ενεργητική συμμετοχή του πάσχοντος στη θεραπεία.

 

1.Ποιος χρειάζεται αντικαταθλιπτικά;

Για την απόφαση της χορήγησης λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες όπως:

 • η δυσκολία του ατόμου στην εργασία
 • στις κοινωνικές του υποχρεώσεις
 • στη λειτουργικότητα
 • αν έχει άλλα προβλήματα υγείας
 • αν υπάρχει έντονη αϋπνία
 • ή απώλεια της όρεξης
 • ή ιδέες αυτοκαταστροφής

Συχνά χρειάζεται μια στάση αναμονής και καλής αξιολόγησης από τον ειδικό, ή ορθή διάγνωση, με μακροπρόθεσμο στόχο με αντιμετώπιση όχι μόνο της δύσκολης παρούσας κατάστασης, αλλά και των πιθανών αποτροπών της.

 

2.Πώς δρουν τα αντικαταθλιπτικά;

Τα αντικαταθλιπτικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Τρικυκλικά
 2. Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΙΜΑΟ)
 3. Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI’S)
 4. Αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SARI)
 5. Aναστολείς της επαναπρόσληψης της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης (NDRI)

 Μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα κάποιων σημαντικών νευρομεταβιβαστών (σεροτονίνη, ντοπαμίνη,νοραδρεναλίνη) είναι χαμηλά στις συνάψεις και αυτό οδηγεί σε λανθασμένη εγκεφαλική επικοινωνία και μεταφορά μηνυμάτων. Τα αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν την ποσότητα των νευροδιαβιβαστών στο χώρο ανάμεσα στα κύτταρα την ισορροπία στις συνάψεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Από τις αναφερθείσες  κατηγορίες των αντικαταθλιπτικών χρησιμοποιούνται ευρέως στη σύγχρονη ψυχιατρική οι 3 τελευταίες, ιδιαίτερα δε η 3η.

 

3.Πόσο καιρό πρέπει να τα παίρνω ώστε να υπάρχει βελτίωση;

 Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται συνήθως για 6 μήνες. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή, αφού τα αντικαταθλιπτικά για να δράσουν απαιτούν 3-4 εβδομάδες. Αν διακοπεί η θεραπεία, υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Δε χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι θα παίρνουμε αντικαταθλιπτικά μια ζωή. Αρκεί να εκπαιδευτούμε να παρατηρούμε τις διακυμάνσεις και τα προειδοποιητικά σημεία στον εαυτό μας, ώστε να τα αναφέρουμε στον γιατρό που μας παρακολουθεί.

 

4.Αν ξεχάσω μια δόση;

Πολύ απλά, συνεχίζουμε κανονικά την επόμενη μέρα.

 

5.Πότε μπορώ να τα σταματήσω;

Τα αντικαταθλιπτικά, μαζί με τις άλλες ψυχοθεραπευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ρυθμίζουν θετικά την πορεία της κατάθλιψης.

Είναι σοβαρό λάθος ο ασθενής να αποφασίζει μόνος του για την πρόωρη διακοπή τους. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον ψυχίατρο σε ένα κλίμα βασικής εμπιστοσύνης στα πλαίσια της θεραπευτικής συμμαχίας.

Τα αντικαταθλιπτικά δεν προκαλούν εξάρτηση.

 

6.Τί παρενέργειες έχουν συνήθως;

 Εξαρτάται από την συγκεκριμένη κατηγορία. Ωστόσο, οι συνήθεις παρενέργειες είναι οι ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, διάρροια), αϋπνία, σεξουαλική δυσλειτουργία, μικρή αύξηση βάρους, ελαφρά κόπωση και σπάνια ήπια υπέρταση. Αυτές οι παρενέργειες, όταν εμφανισθούν, δε διαρκούν περισσότερο από 4-5 μέρες. Έχει σημασία να μην διαβάζει ο ασθενής, χωρίς γνώσεις και εμπειρία, το σύνολο των που αναγκαστικά αναγράφονται στα ιατρικά φυλλάδια, γιατί επηρεάζεται αρνητικά και κινδυνεύει να στερήσει τον εαυτό του από μια χρήσιμη θεραπεία.

 

7.Υπάρχουν αντενδείξεις για να παίρνω άλλα φάρμακα μαζί με τα αντικαταθλιπτικά;

Σε γενικές γραμμές είναι συμβατά με άλλες θεραπείες όπως αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη κτλ. Είναι σπάνιες οι αντενδείξεις.

 

8.Τα αντικαταθλιπτικά τι διαφορά έχουν με τα αγχολυτικά;                 

 Τα αγχολυτικά ηρεμιστικά συστήνονται και είναι ασφαλή για την αντιμετώπιση κυρίως του άγχους, σε οξεία ή χρόνια μορφή του. Προκαλούν ήπιο εθισμό όταν κάποιος τα παίρνει ανεξέλεγκτα, γι’αυτό και πρέπει να συνταγογραφούνται από ειδικό.

 

9.Παχαίνουν τα αντικαταθλιπτικά;

 Τα περισσότερα και τα νεότερης γενιάς όχι, αντίθετα προκαλούν στην αρχή κάποιας μορφής ανορεξία. Στα παλαιότερης γενιάς αντικαταθλιπτικά συνέβαινε αυτό, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να παίρνουμε «χάπια της ευτυχίας» σαν «μόδα για να αδυνατίσουμε»!

 

Μη διστάζετε να ρωτάτε το γιατρό σας για όλα τα παραπάνω, π.χ.       

 • Πως λειτουργεί η θεραπεία στον εγκέφαλό μου;
 • Πότε θα αισθανθώ βελτίωση;
 • Ποιους κινδύνους και τι παρενέργειες διατρέχω;
 • Μπορώ να κάνω κάτι για να κάνω την θεραπεία πιο αποτελεσματική;
 • Είναι αυτή που παίρνω η συνηθισμένη θεραπεία για αυτή την διαταραχή;
 • Υπάρχουν άλλες λύσεις εκτός από τη θεραπεία αυτή;
 • Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης; 

 

H κατάθλιψη είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή της ψυχικής διάθεσης και χρειάζεται έναν συνδυασμό φαρμακευτικής, ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης , μαζί με αλλαγές στον τρόπο ζωής του ατόμου.

 

*O κ. Στέλιος Στυλιανίδης είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

ΠΗΓΗ: Citizensagainstdepression.gr

O κ. Στυλιανίδης μίλησε στον αέρα του του 9,58 για την εξέλιξη της Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση από την εποχή "των παχιών αγελάδων" στην εποχή της κρίσης και την σύνδεση της κατανόησης της ψυχικής ασθένειας με την φροντίδα της ψυχικής ασθένειας. Στη συνέχεια, λόγος έγινε για την σχέση του Φασισμού με την Ψυχιατρική αλλά και την ανετοιμότητα υποδοχής του κύματος προσφύγων σε επίπεδο ψυχιατρικών δομών. Ο Δρ. Στέλιος Στυλιανίδης είναι Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

Για να ακούσετε την εκπομπή πατήστε την παρακάτω εικόνα:

Η ιστορία ενός επιβιώσαντα της ψυχιατρικής: 40 χρόνια αυτόπτης μάρτυρας στο θέμα της Αξιοπρέπειας των Ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Του David Oaks - 29 Οκτωβρίου 2015


 Με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ψυχική Υγεία, το Mental Health Innovation Network τρέχει για έναν μήνα μία σειρά δημοσιεύσεων (#WMHD2015 Blog Series) που δίνουν έμφαση στην αξιοπρέπεια σε τέσσερεις περιοχές της παγκόσμιας ψυχικής υγείας στους οποίους η αξιοπρέπεια θίγεται ή περιορίζεται συχνότερα. Το υπο-θέμα αυτής της εβδομάδας είναι η «Συνηγορία Ληπτών Υπηρεσιών»

 Ο  David Oaks είναι συνήγορος ληπτών υπηρεσιών με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ψυχική υγεία. Είναι επίσης πρώην διευθυντής του MindFreedom International.

Επικοινωνήστε μαζί του μέσω του Twitter @davidwoaks ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: http://www.davidwoaks.com


 

Τον προηγούμενο μήνα έγινα 60 ετών. Ευτυχώς περίπου 16 καλοί φίλοι, ανάμεσα τους και η καταπληκτική μου σύζυγος η Debra, φρόντισαν να κάνουν αυτή την ηλικιακή μετάβαση διασκεδαστική και ευχάριστη. Μαζευτήκαμε γύρω απ’ ένα μεγάλο τραπέζι για σούσι, ήπιαμε σάκε και φάγαμε κέικ σοκολάτας.  

 Αυτό το μικρό πάρτι ήταν πολύ διαφορετικό απ’ ότι ήταν όταν ήμουν 20, πριν 40 χρόνια, που ήμουν στο κολλέγιο. Αυτή ήταν η χρονιά που άρχισα να βιώνω δυσκολίες στην ζωή μου που οδήγησαν σε πέντε νοσηλείες σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Περίπου 12 ψυχίατροι θα μου έδιναν διάφορες διαγνώσεις, όπως ψυχωτικός, σχιζοφρενής, με μείζονα κατάθλιψη και διπολικός (τότε το έλεγαν μανιακή κατάθλιψη). Συχνά βρέθηκα για κάποιες μέρες σε δωμάτια απομόνωσης, μ’ ένα στρώμα μόνο στο πάτωμα. Δεν ήταν μόνο μια φορά που πέντε άτομα προσωπικού που με κράτησαν για να μου γίνει βίαια ένεση μ’ ένα ισχυρό ψυχιατρικό φάρμακο.   

 Στην τελευταία μου χρονιά στο κολλέγιο, ένας φορέας εθελοντών του κολλεγίου μου έδωσε μία θέση ως εκπαιδευόμενο σε μία ομάδα συνηγορίας για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτή η εκπαίδευση έγινε η καριέρα μου για τις επόμενες τέσσερεις δεκαετίες. Είχα την μοναδική τιμή να παρακολουθήσω χιλιάδες επιβιώσαντες της ψυχιατρικής να περνούν ακραίες και δυσβάστακτες πνευματικές καταστάσεις, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο ως ισότιμα και στοργικά άτομα και να ευημερούν με τη βοήθεια του πνεύματός τους.  

 Εξαιτίας αυτού που πολλοί από εμάς αποκαλούν το Κίνημα της Τρέλας (The Mad Movement), έχω συναντήσει ηγέτες ληπτών/ καταναλωτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εννιά χώρες, πλούσιες και φτωχές, οι οποίοι με συμμάχους στις ψυχιατρικές και νομικές κοινότητες, έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα σε οποιονδήποτε ήταν διαθέσιμος να ακούσει. Παρότι οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς απόψεις διαφοροποιούνται αρκετά, έχω ακούσει μερικές απ’ αυτές τις θεματικές κατά την διάρκεια της 40χρονης ιστορίας μου:  

 

1.       Δεν παραιτούμαστε από την προσπάθεια για διάλογο με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 Στη χώρα μου, τις Η.Π.Α., όπως και σ’ άλλες χώρες και διεθνώς, έχω δει επιβιώσαντες της ψυχιατρικής και λήπτες/ καταναλωτές υπηρεσιών ψυχικής υγείας να οργανώνουν τις δυνάμεις τους και να επιδιώκουν να έχουν έναν εύλογο διάλογο με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους.  

 Παρά τις ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται αγριότητες όπως τα αναγκαστικά ηλεκτροσόκ, άδικοι χρόνιοι εγκλεισμοί, μηχανικές καθηλώσεις τεσσάρων και πέντε σημείων κλπ, οι επιβιώσαντες έχουν δείξει απίστευτη αυτοσυγκράτηση και ευελιξία επιδιώκοντας επιτυχώς έναν διάλογο με τους επαγγελματίες.

 Δυστυχώς, με κάποιες ενθαρρυντικές εξαιρέσεις, έχω δει ότι αυτή η προσπάθεια προσέγγισης από τους καταναλωτές/ λήπτες σαφώς παραβλέπεται από τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

 Βέβαια, μόνο ένα ποσοστό των επαγγελματιών ψυχικής υγείας εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, κάθε ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας έχει την προσωπική ευθύνη να φροντίσει ώστε οι οργανισμοί που τους εκπροσωπούν λαμβάνουν υπόψη τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχα την ευχαρίστηση να γίνω φίλος με δεκάδες ψυχίατρους και ψυχολόγους που τους απασχολεί η ενδυνάμωση μας. Αλλά οι ομάδες που εκπροσωπούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν υπάρξει σχεδόν καθολικά σιωπηροί, από τους περιφερειακούς ηγέτες ως τους κορυφαίους ηγέτες. 

 

2. Θέτουμε σε αμφισβήτηση την γλώσσα που χρησιμοποιείται για εμάς

 Μετά από τη συμμετοχή σε εκατοντάδες συναντήσεις ατόμων με προσωπική εμπειρία φροντίδας ψυχικής υγείας, φαίνεται ότι πολλές από τις συναντήσεις μας ξεκινούν με μία συζήτηση σχετικά με την γλώσσα. Μερικά άτομα ενοχλούνται κάπως γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις για να μας περιγράψουν. Ωστόσο, αυτό δεν αφορά την «πολιτική ορθότητα». Αντίθετα, όσο ατελής και αν είναι η προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουμε τους εαυτούς μας, οι άνθρωποί μας αναζητούν την προσωπική τους ενδυνάμωση και ένα πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι να ανοίξουν τα θέματα ορολογίας.   

 Τα άτομα μπορεί να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τις ψυχιατρικές διαγνώσεις για τους ίδιους. Μπορεί να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τους όρους που μας αποδίδει το κοινό. Αλλά μπορούμε να έχουμε επίδραση στους όρους που χρησιμοποιούμε για τους εαυτούς μας.

 Είμαστε επιβιώσαντες της ψυχιατρικής; Καταναλωτές ψυχικής υγείας; Λήπτες υπηρεσιών; Εμείς θα αποφασίσουμε. Εντωμεταξύ, τι λέτε να σταματήσουμε να αποκαλούμε ο ένας των άλλο «φυσιολογικός» ή «ψυχικά ασθενής»; Το να περιγράφουμε ο ένας τον άλλο με μη επιστημονικές,  ασαφείς, δυσφημιστικές ετικέτες πλήττει την ψυχική μας υγεία και ευημερία.  

 

3. Είμαστε το 100%!

 Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποστερήσεις μία ομάδα από την αξιοπρέπεια της είναι να τη διαιρέσεις και να τους αντιμετωπίσεις άνισα. Όπως έχουν δείξει και άλλοι συνήγοροι, είναι υπέροχο να εξαίρεις τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σε σχέση με το χρώμα, την κουλτούρα, το φύλο, το ιστορικό υπόβαθρο κλπ. Ωστόσο, όταν οι διαφορές προβάλλονται υπερβολικά και γίνονται διαχωριστικά τείχη, η καταπίεση μπορεί να επικρατήσει.  

 Η πιο δύσκολη και η πιο πολύτιμη γνώση που απέκτησα τις τέσσερεις δεκαετίες στο Κίνημα της Τρέλας είναι ότι κάθε ανθρώπινο ον, από την κοιλιά της μάνας του ως τον τάφο, 24 ώρες την μέρα, επτά μέρες την εβδομάδα, παλεύει πάντα με δυσβάστακτες, απειλητικές για τη ζωή, ψυχολογικές και συναισθηματικές προκλήσεις. Ναι, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Αλλά, όπως και η περιβαλλοντολογική κρίση μας δείχνει όλο και περισσότερο κάθε μέρα, το να είσαι άνθρωπος σημαίνει να μπορείς να ανταπεξέλθεις στην ανάρρωση από τις μυστηριώδεις, άγνωστες δυσκολίες του μυαλού μας.

 

 ΠΗΓΗ: mhinnovation.net 

SYMPOSIUM ON THE HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH PSYCHOSOCIAL DISABILITIES

Forgotten Europeans symposium No 5

Challenges in the implementation of the right to independent living and to live in the community for persons with psychosocial disabilities

Lessons from the reform of the psychiatric services and the economic crisis in Greece, Stelios Stylianidis, Association for Regional Development and Health

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Απόψεις

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook