Στην υποκατηγορία αυτή, ο αναγνώστης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών παροχών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που μπορεί να αφορούν επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς ή λήπτες υπηρεσιών.

Τελευταία νέα

Ι. Εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος της αναπηρίας

Οι ερωτώμενοι δηλώνουν χωρίς ενδοιασμό ότι στο νοικοκυριό τους ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο με κάποια αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή, νοητική, ψυχική ή πολλαπλή) ή με χρόνια πάθηση (νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, θαλασσαιμία κ.ά.). Η κοινωνική συναναστροφή όσων δεν αντιμετωπίζουν την αναπηρία στο άμεσο, οικογενειακό τους περιβάλλον περιλαμβάνει άτομα με αναπηρία : πρόκειται για τον φίλο, τον γνωστό ή τον γείτονα με τον οποίο έχει σχεδόν καθημερινή επαφή το 25,1% των ερωτώμενων. Η αναπηρία δεν συγκαταλέγεται στην περιοχή των «ταμπού», του κοινωνικού στίγματος που επέβαλε την απομάκρυνση ενός ατόμου με αναπηρία από τη «θέα» της κοινωνίας.

Σήμερα, η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως «συνάντηση» μεταξύ ενός ατομικού προβλήματος  και μιας κοινωνικής κατασκευής. Παρατηρείται δηλαδή συνύπαρξη του ιατρικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας – με βάση το οποίο η αναπηρία είναι ατομικό χαρακτηριστικό - και του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας  - με βάση το οποίο η αναπηρία είναι αποτέλεσμα του πλέγματος των σχέσεων του ατόμου με το περιβάλλον.

ΙΙ. Πρόοδος σε συγκεκριμένες συνθήκες ζωής των ατόμων με αναπηρία κατά την τελευταία δεκαετία

Στη χώρα μας, το ζήτημα της πρόσβασης στο περιβάλλον, που παραπέμπει ευθέως στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, παραμένει πάντοτε ανοιχτό. Ωστόσο, σε σχέση με το παρελθόν, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet (63,6%) και να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση/ πληροφόρηση (55,6%). Αποφεύχθηκε, δηλαδή, ο κίνδυνος του εκτεταμένου ψηφιακού αναλφαβητισμού, στον οποίο, δέκα χρόνια πριν, φαίνονταν πιο εκτεθειμένα τα άτομα με αναπηρία, ενώ όσο υποχωρεί ο στιγματισμός της αναπηρίας τόσο ενισχύεται η δυνατότητά τους να παρακολουθούν τα κοινωνικά δρώμενα, τα δημόσια πράγματα. Πρόοδος, αν και σε μικρότερη κλίμακα, σημειώθηκε στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, υποχρεωτική και ανώτερη, αλλά και στο δημόσιο χώρο (κινητικότητα, ΜΜΜ, αστικές υποδομές κ.λπ.) παρόλο που η βελτίωση των υποδομών παραμένει ακόμη μεγάλο ζητούμενο.

ΙΙΙ. Σοβαρή υποχώρηση των πόρων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία εξαιτίας της κρίσης

Η ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία αφορά στους πόρους διαβίωσης και, κυρίως, στο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων και των αναπηρικών συντάξεων ( εκτιμά το 74,1% των ερωτώμενων), στην πρόσβαση στην απασχόληση (59,1%), στην υποστήριξη που προσέφερε η πρόνοια στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία (53,7%), καθώς και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (50,8%). Με άλλα λόγια, η πρόοδος που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια ως προς την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία κινδυνεύει να ανασταλεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που χειροτέρεψε τη ζωή των Ατόμων με Αναπηρία τα τελευταία 3 χρόνια (58,8%) δημιουργώντας ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες στις οικογένειες (96,5%) διότι οι πολιτικές της κυβέρνησης που προάγουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα στη χώρα μας θεωρούνται λιγότερο σημαντικές και έχουν μικρότερη χρηματοδότηση, όπως εκτιμά το 82% των ερωτώμενων που διαφωνεί με αυτήν την εξέλιξη.

IV. Υποχώρηση του κοινωνικού αποκλεισμού, όχι όμως και εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία

Στο επίπεδο των διακρίσεων σε βάρος των ΑμεΑ, οι οποίες είναι ακόμηδιαδεδομένες στην χώρα μας - σύμφωνα με το 79,4% των ερωτώμενων - και εκδηλώνονται κυρίως στην αναζήτηση εργασίας και στην πρόσβαση σε δημόσιους - κοινόχρηστους χώρους  έχει σημειωθεί, επίσης, κάποια μεταβολή: σε ανάλογη έρευνα που είχε διεξάγει η Κάπα Researchτο 2003, η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκτιμούσε ότι τα άτομα με αναπηρία ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, δηλαδή η έκταση του κοινωνικού αποκλεισμού εθεωρείτο πολύ μεγαλύτερη. Παρά τη μεταβολή, όμως, περισσότεροι από τους 8 στους 10 ερωτώμενους πιστεύουν ότι η περιορισμένη ή η ανύπαρκτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε κάποια αγαθά ή υπηρεσίες αποτελεί μορφή διάκρισης εναντίον τους.

V. Έντονα αισθήματα αλληλεγγύης προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Η συνολική δεινή κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας δεν έχει αποδυναμώσει τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και δεν έχει οδηγήσει σε έξαρση του ατομικισμού, στοιχείο που καταγράφουν συνολικά οι κοινωνικές έρευνες των τελευταίων ετών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται, για παράδειγμα, στον τομέα της εθελοντικής προσφοράς στον συνάνθρωπο όπου το 94,2% των ερωτώμενων έχει θετική άποψη για την εθελοντική αιμοδοσία και ένα 4,2% δηλώνει «εθελοντής αιμοδότης».

Τα αλληλέγγυα αισθήματα των πολιτών για τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται πολύ έντονα και τούτο διότι η συνολική φτωχοποίηση της κοινωνίας οδηγεί στη συνειδητοποίηση πως αναπηρία και φτώχεια δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο όπου τα φυσικά εμπόδια δυσχεραίνουν την εξασφάλιση εισοδήματος και, άρα, μειώνεται η πρόσβαση στις φροντίδες υγείας και στους πόρους εκείνους που είναι απαραίτητοι για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σχεδόν καθολική η αντίθεση των ερωτώμενων σε οποιαδήποτε πολιτική επιβαρύνει τα Άτομα με Αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το 93,2% εκτιμά ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως τέτοιες πρέπει να προωθούνται.
  • Το 96,4% των ερωτώμενων συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι, για μια οικογένεια με άτομο με αναπηρία, το κόστος διαβίωσης είναι πολύ μεγαλύτερο και περιμένει από την Πολιτεία να καλύψει αυτό το πρόσθετο κόστος.
  • Το 92,4% διαφωνεί με τις μειώσεις μισθών και αναπηρικών συντάξεων και το 88,8% διαφωνεί με τη διακοπή του ΕΚΑΣ σε ΑμεΑ κάτω των 65 ετών.

Οι ειδήσεις για τα πλαστά επιδόματα που δόθηκαν σε άτομα που δεν τα δικαιούνταν άφησαν αλώβητα τα άτομα με αναπηρία, αλλά και το αναπηρικό κίνημα συνολικά. Αντίθετα, η κοινή γνώμη θεωρεί ως υπαίτιους τα διάφορα κυκλώματα (γιατρούς και υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη των σχετικών γνωματεύσεων) που λυμαίνονται ένα ανοργάνωτο και ανεπαρκές Κράτος. 

VΙ. Ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος

Στις έρευνες κοινής γνώμης της τελευταίας τριετίας, οι θεσμοί της Πολιτείας και οι διάφοροι φορείς εκπροσώπησης γνωρίζουν πρωτοφανή κρίση καταγράφοντας ρεκόρ αρνητικών απόψεων ως προς το έργο,  την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητά τους. Η συνολική αυτή τάση δεν επηρεάζει τους φορείς εκπροσώπησης των Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίοι λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία (7,26 με «άριστα» το 10) για το έργο τους στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ταυτόχρονα, οι θετικές γνώμες για το έργο της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία καταγράφουν ποσοστό 54,3%, ενώ τα ποσοστά θετικών απόψεων για τους φορείς - μέλη της Συνομοσπονδίας ξεπερνούν το 40%. 

Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας κατά περιφέρεια δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις και δεν μεταβάλει τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. 

 

ΠΗΓΗ: sofpsi-ser.gr

 
xristoygΑνακοίνωση για τη χριστουγεννιάτικη ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε τρόφιμα, εξέδωσε το Κλιμάκιο Εθελοντών του Δήμου Πεντέλης, ενημερώνοντας το κοινό για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσφέρει την βοήθειά του.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο δήμαρχος Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης, αναφέρονται τα εξής:

Αγαπητοί Συμπολίτες, η περίοδος που περνάμε είναι για όλους δύσκολη αφού τα αυτονόητα είναι ζητούμενα για πολλούς συμπολίτες μας.

Είναι ανάγκη της άγιες μέρες που έρχονται, να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας απαντώντας όπως πρέπει, δηλαδή: «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ»

Σας καλούμε να στηρίξετε την Εστία Τροφίμων του Εθελοντικού μας Κλιμακίου Πεντέλης ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΕΤΕ!

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ για το θέμα που μπορεί να σας ενημερώνει και να δεχθεί την προσφορά σας ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΟΧΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, αποτελείται από τους  εξής:

Κέλλυ Διακομανώλη  - 210 8040580 -  6909042548

Μερόπη Καπετανοπούλου - 6946591884

Χριστίνα Μελιάδου - 6945233019

Σοφία Τοσουνίδου - 6976492933


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  και ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης

 

ΠΗΓΗ: amarysia.gr

d.s.-xalandriou-2Σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50%σεευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το 2014 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, ενώ παράλληλα αποφάσισε τη διατήρησή τους στα επίπεδα του 2013 για τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοτών.

Ποιοι ωφελούνται από τη μείωση

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

50% μείωση για τους απόρους, με πιστοποίηση από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

50% μείωση για άτομα με αναπηρίες 67% και άνω, εφόσον καταθέσουν στο Δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόμο θα πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση.

Μείωση για οικογένειες πολυτέκνων ως εξής:

α) Σε οικογένειες με τρία παιδιά (ανήλικα - προστατευόμενα μέλη) όπως αυτές εξομοιώνονται, με τους πολύτεκνους και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, μείωση 50%.

β) Με τέσσερα παιδιά (ανήλικα - προστατευόμενα μέλη) και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, απαλλαγή.

γ) Με πέντε παιδιά και άνω και ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 75.000 ευρώ, απαλλαγή.

Πώς διαμορφώνονται τα τέλη για το 2014

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοτών τα τέλη για το 2014 παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2013. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Οικίες/κοινόχρηστα οικιών: 1,32

Επαγγελματικής – γενικής χρήσης: 

Α) Κοινόχρηστα – εργοτάξια: 5,15

Β) Υπαίθρια parking: 5,15

Γ) Ιδιαίτερης  όχλησης και παραγωγής μεγάλη όγκου απορριμμάτων: 6,60

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Γ ανήκουν επιχειρήσεις όπως supermarket, fastfood, μάντρες οικοδομών, τράπεζες, φυτώρια, μαρμαράδικα, ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων κ.λπ. Οι μη στεγασμένοι χώροι άνω των 1000 τ.μ. θα υπολογίζονται με το 1/3 του συντελεστή της κατηγορίας που υπάγονται, εκτός από τις επιχειρήσεις υπαίθριων parking.

Αρετή Κοτσολάκου

 


ΠΗΓΗ: amarysia.gr

 Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Κέντρου Ημέρας «Open Doors» το ΚΕΕΛΠΝΟ θα πραγματοποιήσει Ημερίδα με θέμα: «Διενέργεια ερευνητικού προγράμματος ανίχνευσης αναγκών των ωφελουμένων και αποτελέσματα Α’ φάσης της έρευνας» την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, ώρα: 10:30-13:30 στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).

Για να δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδα, πατήστε εδώ.

 

Άδεια διαμονής για όσους φροντίζουν άτομα με αναπηρία 80% Άδεια διαμονής για εργασία χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που μένουν και εργάζονται στην Ελλάδα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, για τουλάχιστον ένα χρόνο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκε (αρ.πρωτ: οικ.43574/2013) και ανάμεσα στα άλλα, ορίζει ότι η άδεια διαμονής χορηγείται εφόσον:

α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Έντυπο αίτησης

• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν

• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας εν ισχύ.

• Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ή αντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωΪδρυματικού επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως συνοδό.

• Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α’

• Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος, οφείλει, δύο μήνες πριν τη λήξη της, να υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας διαμονής που επιθυμεί.

1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μεταβολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.

2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

3. Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 κυρώσεις.

 

ΠΗΓΗ: onmed.gr

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Κοινωνική Υπηρεσία Τελευταία νέα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook