Στην υποκατηγορία αυτή, ο αναγνώστης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών παροχών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που μπορεί να αφορούν επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς ή λήπτες υπηρεσιών.

Τελευταία νέα

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των μακροχρόνιων ανέργων από το 2014Το Επίδομα μακροχρόνια ανέργων ξεκινά από το 1/1/2014 και αφορά μακροχρόνια ανέργους (άνω των 12 μηνών) πουείναι κάτω των 45 ετών και δεν το λαμβάνουν σήμερα από τον ΟΑΕΔ. Το υψος του επιδόματος μακροχρόνια ανέργωνείναι 200 ευρώ και το θα το λαμβάνουν για ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα το επίδομα μακροχρόνια ανέργων θα το δικαιούνται οι άνεργοι, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιοοικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ισχύει εδώ και αρκετό καιρό για τους ανέργους άνω των 45 ετών και το λαμβάνουν ήδη από τον ΟΑΕΔ.

Ακολουθεί η απόφαση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων. Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, Ν.4093/2012 εισάγονται από 1/1/2014 μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων.

Με την ανωτέρω διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς διευρύνονται τα όρια ηλικίας, τα οποία ορίζονται από 20-66 ετών (από 45-65 που είναι σήμερα).

Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3016/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών με αριθμ. 31092/4-7-2002 (Β' 859), όπως η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 31217/8-4-2003 (Β' 448) και 14080/513/11-1-2012 (Β' 657) όμοιές της.

Τα δικαιολογητικά αναμένεται να είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν αυτή την στιγμή για το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων σε ανέργους άνω των 45 ετών, δηλαδή:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.

2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στηνυποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώκατά το προηγούμενο έτος, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ενδιαφερομένου, ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που η καταβολή τουπροαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιοεισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν υπερέβη το ποσό των 10.000 ευρώ,προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.

Όσοι από τους δικαιούχους είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προσκομίζουν και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης αμέσως μετά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σεεπιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔκαι γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που θα επέλθει στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

6. Αριθμό Λογαριασμού ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

 

ΠΗΓΗ: patrasevents.gr

Δωρεάν δράσεις για έλεγχο των καρδιαγγειακών παθήσεων διοργανώνει το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς. Στην εκδήλωση του αυτή το Ωνάσειο προσκάλεσε να συμμετάσχει και το Κέντρο Στήριξης Οικογενείας (ΚΕΣΟ) Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται Δωρεάν Πρόβλεψη Κινδύνου Καρδιαγγειακών Παθήσεων (μέτρηση Heart Score). Η εξέταση απευθύνεται σε νέους κυρίως ανθρώπους άνω των 30 ετών που δεν έχουν ελεχθεί ποτέ στη ζωή τους για καρδιακά νοσήματα.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξίας που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης, από την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρες 09:00 – 14:00

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου περιλαμβάνει τη δωρεάν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, τη λήψη δημογραφικών στοιχείων, την καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη Συμβουλευτική Νοσηλευτική. Σε όλους τους εξεταζομένους θα δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια για την υπέρταση, την χοληστερόλη και οδηγίες διατροφής. 

Την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ., ιατροί και νοσηλευτές του Ωνασείου θα παρουσιάσουν θέματα που αφορούν στην πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων ενώ θα απαντήσουν και στα ερωτήματα του κοινού. Κι αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πολυχώρο Πολιτισμού Γαλαξίας.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΣΟ,  ΑΛΛΑ & των ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΣΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΩΚΚ www.onasseio.gr (τηλ. 210 94 93 188) ή στα τηλέφωνα του Δήμου Νέας Σμύρνης 210 93 70 333 – 334 και στα τηλέφωνα του ΚΕΣΟ 210-3811274.

ΔΩΡΕΑΝ  εξέταση Σπιρομέτρησης από το ΚΕΣΟ & τον Ι.Ν. Αιμιλιανού

Το Κέντρο Στήριξης  της  Οικογένειας (ΚΕΣΟ) Εκκλησιαστικό Ίδρυμα και ο Ιερός Ναός Αγίου Αιμιλιανού (Λ. ΣΚΟΥΖΕ) της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοργανώνουν από κοινού ΔΩΡΕΑΝ εξέταση Σπιρομέτρησης την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 από 8.30-3μμ.

Με σύνθημα: «21600 αναπνοές την ημέρα, μια κάνει την διαφορά» το ΚΕΣΟ και ο Ι.Ν. Αγ. Αιμιλιανού έλαβαν μια κοινή πρωτοβουλία με στόχο να συμβάλουν  αφ΄ενός στην πρόληψη των πιθανών παθήσεων των πνευμόνων  και  αφ΄ετέρου στη τόνωση της ενοριακής δράσης των ναών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πάντα με γνώμονα την βοήθεια προς το πλησίον μας.   

Τι είναι η σπιρομέτρηση;

Η σπιρομέτρηση εξετάζει πόσο καλά μπορείτε να αναπνεύσει ο εξεταζόμενος. Συμβάλει στην διάγνωση διαφόρων πνευμονικών νόσων. Είναι ανώδυνη και διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Απαιτεί δυνατό φύσημα  μέσα σε μια μικρή συσκευή, στο σπιρόμετρο, που μετράει πόσο αέρα μπορείτε να φυσήξετε από τους πνεύμονές σας και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό.

Ποιοι πρέπει να κάνουν την εξέταση;

 • Οι Καπνίζοντες ή οι πρώην καπνιστές
 • Όσοι -όσες Βήχουν πολύ
 • Αν σας κόβεται η ανάσα όταν περπατάτε γρήγορα
 • Αν είστε άνω των 40 ετών
 • Όταν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση
 • Αν χετε επεισόδια συριγμού ( ¨σφυρίγματος¨ κατά την ανάσα)
 • Λαμβάνετε ήδη αγωγή για αναπνευστική νόσο ( Βρ. Άσθμα/ ΧΑΠ …) και πρέπει να παρακολουθείται η πορεία της και η ανταπόκρισή της στην αγωγή
 • Αν ανησυχείτε για την υγεία των πνευμόνων σας.

Τι συμβαίνει κατά την εξέταση;

Ο γιατρός θα σας δείξει πώς να φυσήξετε μέσα στο σπιρόμετρο πριν ξεκινήσετε. Είναι σημαντικό να φυσήξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε κατά την εξέταση, αλλιώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι ακριβή. Θα σας ζητηθεί να φυσήξετε από μία έως τρεις ή περισσότερες φορές μέσα στο σπιρόμετρο. Ώστε να αξιοποιηθεί το καλύτερο δείγμα.

Όταν κρατάτε το σπιρόμετρο, θα πρέπει:

 • Να εισπνεύσετε όσο πιο βαθιά μπορείτε και να τοποθετήσετε τα χείλη σφιχτά γύρω από το επιστόμιο
 • Να βάλετε τα δυνατά σας και να φυσήξετε δυνατά τον αέρα σας, όσο πιο γρήγορα γίνεται
 • Να συνεχίσετε να φυσάτε μέχρι να αδειάσουν οι πνεύμονές σας και ο γιατρός να σας πει να σταματήσετε

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα;

Ο/Η γιατρός που εκπονεί την έξεταση, θα μετρήσει τους όγκους αέρος, που φυσάτε και που προκύπτουν από την σπιρομέτρηση, ώστε να αποφασίσει πόσο καλά λειτουργούν οι πνεύμονές σας. Αν ο/η γιατρός διαβλέψει πρόβλημα  μπορεί να σας ζητήσει να επαναλάβετε την σπιρομέτρηση  Αναλόγως των ευρημάτων της σπιρομέτρησης ο/η ιατρός θα αποφασίσει αν και κάθε πότε χρειάζεται να επαναλάβετε την εξέταση. Μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε κάποιες επιπλέον εξετάσεις, αν ο ιατρός χρειαστεί να προχωρήσει στην διερεύνησή του.

Πληροφορίες στο ΚΕΣΟ τηλ. 210-3811274, Αγ.  Αιμιλιανός  (ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ Στάση Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ) - τηλ. 210-5129091

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Σαββατοκύριακο 30 Νοεμβρίου –1 Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τους σκοπούς της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων και η προαγωγή της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς στην ελληνική γλώσσα, όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιαστούν στα ελληνικά. Βοήθεια για την έκφραση αρχών και όρων της ανάλυσης συμπεριφοράς στα ελληνικά βρίσκεται στο λεξικό που διατίθεται διαδικτυακά (σε μορφή pdf και αναζήτησης) στην ιστοσελίδα της Κοινότητας. Το πρόγραμμα θα περιέχει κεντρικές ομιλίες από επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  συμπεριλαμβανομένων έως στιγμής των:

 • Κατερίνα Δούναβη, Queen’sUniversity, Μπέλφαστ.

Τίτλος ομιλίας: Μάθε μου να μιλάω: H ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά με αυτισμό

 •  Χρήστος Νικόπουλος, Brunel University, Λονδίνο.

Τίτλος Ομιλίας: Ενσωματώνοντας την υποστηρικτική τεχνολογία στις θεραπευτικές προσεγγίσεις για άτομα με αυτισμό

 • Στάμος Παπαστάμου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα.

Τίτλος Ομιλίας: Η πειραματική κοινωνική  ψυχολογία και η πειραματική ανάλυση συμπεριφοράς.

 • Ρόμπερτ Μέλλον, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα.

Τίτλος Ομιλίας: Κλινική ανάλυση συμπεριφοράς: Η πειραματική διερεύνηση της προβληματικής σκέψης

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αλλά η συμπληρωματική ύλη (φάκελοι, περιλήψεις και βεβαίωση παρακολούθησης) θα δίνεται μόνο στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ (pdf) ή εδώ (word).

43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες που δεν θα περνούν επανέλεγχο απο τα ΚΕΠΑΥπουργική απόφαση υπογράφτηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και πλέον δεν χρειάζεται χιλιάδες συμπολίτες μας, πάσχοντες των παραπάνω ασθενειών και αναπηριών, να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο καθορισμός της λίστας πραγματοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας, την οποία συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και ιατροί καθώς και εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης:

«Με απόφαση που υπογράψαμε σήμερα, δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούσε άδικα πολλούς συμπολίτες μας.

Πρόκειται για την υποχρέωση που είχαν χιλιάδες ασθενείς να υποβληθούν σε επίπονες διαδικασίες επαναξιολόγησης από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, παρότι έπασχαν από βαριές και πρόδηλα μη αναστρέψιμες αναπηρίες.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που είχα συστήσει για αυτόν ακριβώς το σκοπό κατήρτισε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν κατάλογο με 43 παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και, συνεπώς, δεν θα υπόκειται σε επαναξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ.

Όσο και αν φαίνεται απλό, η κατάρτιση του καταλόγου με τις βαριές και μη αναστρέψιμες παθήσεις αποτέλεσε ένα πολυσύνθετο επιστημονικό εγχείρημα. Η ολοκλήρωση αυτού του καταλόγου κατέστη εφικτή με τη σταθερή πολιτική βούληση που επιδείξαμε από την πρώτη στιγμή για να δώσουμε οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα και να ανακουφίσουμε χιλιάδες ανάπηρους ή πάσχοντες από βαριές παθήσεις συμπολίτες μας αλλά και τις οικογένειες τους».

 

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας κ. Κοκκόρης:

«Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Εργασίας παρέδωσε σήμερα στον υπουργό για να υπογραφεί, η σχετική απόφαση της εφάπαξ εκτίμησης 43 μόνιμων αναπηριών.

Έτσι Άτομα με Αναπηρία με απώλειες μελών, τυφλοί (πραγματικοί), νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία και άλλοι πολλοί, αφήνουν πίσω την ταλαιπωρία τους με τις συνεχείς διαδικασίες επανελέγχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την άρση της ταλαιπωρίας των ΑμεΑ και αφετέρου τη μείωση έως και 20% του φόρτου λειτουργίας των ΚΕΠΑ.

Είμαστε ανοιχτοί για την εύρεση και άλλων τρόπων μείωσης της ταλαιπωρίας τους με την υιοθέτηση μόνιμων τρόπων αξιολόγησης τους που να βασίζονται στους κανόνες δικαίου και υιοθετούμε τις βέλτιστες πρακτικές που ανταποκρίνονται στο δημόσιο αίσθημα.
Δεν δουλεύουμε με άψυχα νούμερα, οδηγός μας είναι οι συνάνθρωποι μας».

Για να δείτε με τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες, πατήστε εδώ.

 

ΠΗΓΗ: newsitamea.gr

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Κοινωνική Υπηρεσία Τελευταία νέα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook